Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 04:46:33 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8823Tiêu đề: Con lắc đơn cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:46:33 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Một con lắc đơn treo hòn bi kim loại có khối lượng m và nhiễm điện. Đặt con lắc trong điện trường đều có các đường sức điện nằm ngang. Biết  lực điện tác dụng bằng trọng lực tác dụng lên vật. Tại vị trí O vật đang bằng, ta tác dụng lên một quả cầu một xung lực theo phương vuông góc sợi dây, sau đó hòn bi dao động  điều hòa  với biên độ  góc [tex]\alpha _{0}[/tex] bé. Biết sợi dây nhẹ, không dãn và không nhiễm điện. Gia tốc rơi tự do là [tex]g[/tex]. Sức căng dây treo khi vật qua O là:
[tex]A.2\sqrt{2}mg\left(\alpha _{0}^{2} +1\right)[/tex]
[tex]B.mg\sqrt{2}\alpha _{0}\left(\alpha _{0} +1\right)[/tex]
[tex]C.2\left(\alpha _{0}^{2} +\sqrt{2}\right)mg[/tex]
[tex]D.mg\sqrt{2}\left(\alpha _{0}^{2}+1 \right)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn cần giúp đỡ
Gửi bởi: Daniel Phung trong 05:19:53 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
gia tốc hiệu dụng: g'=g.căn2 (do trọng lực và lực điện có phương vuông góc nên ta áp dụng định lý pitago)
lực căng dây khi vật qua VTCB là lực căng lớn nhất.
[tex]T_{max}=mg^{'}.(3-2cos\alpha _{0})=m.g\sqrt{2}.(1+\alpha ^{2}_{0})[/tex]

Vì khi góc lệch nhỏ thì ta có công thức: [tex]cos(\alpha )=1-\frac{\alpha ^{2}}{2}\Rightarrow (3-2cos\alpha )=3-2+\alpha ^{2}=1+\alpha ^{2}[/tex]