Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: missyou266 trong 01:30:15 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8815Tiêu đề: song co can giup !!
Gửi bởi: missyou266 trong 01:30:15 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
cau 1 :Hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 24 (cm)là 2 tâm dao động phát đông thời 2 sóng với phương trình dao động lần lượt là:u1 = -u2=7cos(40πt)(cm) trong đó t đo băng giây,và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi.Sóng tạo ra là sóng ngang ,lan truyền trong môi trường với tốc độ 1,2m/s.Số điểm dao đông với biên độ 7căn2(cm)trên đoạn nối A và B là:
A.8 B.16 C.10 D.6
 mong thay va cac ban giup minh cau nay!!


Tiêu đề: Trả lời: song co can giup !!
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:09:54 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
cau 1 :Hai nguồn sóng cơ A và B cách nhau 24 (cm)là 2 tâm dao động phát đông thời 2 sóng với phương trình dao động lần lượt là:u1 = -u2=7cos(40πt)(cm) trong đó t đo băng giây,và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi.Sóng tạo ra là sóng ngang ,lan truyền trong môi trường với tốc độ 1,2m/s.Số điểm dao đông với biên độ 7căn2(cm)trên đoạn nối A và B là:
A.8 B.16 C.10 D.6
 mong thay va cac ban giup minh cau nay!!

Hướng dẫn cách làm cho em !
Tính bước sóng.
Pha của sóng thứ nhất tại điểm muốn xét : [tex]40\pi t - \frac{2\pi d_{1}}{ \lambda }[/tex]

Pha của sóng thứ hai tại điểm muốn xét : [tex]40\pi t + \pi - \frac{2\pi d_{2}}{ \lambda }[/tex]

Độ lệch pha của hai sóng : [tex]\Delta \varphi = \pi - 2\pi\frac{d_{2} - d_{1}}{ \lambda }[/tex]

Để biên độ là 7căn2(cm) thì : [tex]\Delta \varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow d_{2} - d_{1}[/tex](1)

Mặt khác [tex]d_{2} + d_{1} = AB[/tex](2)

Từ (1) và (2) suy ra d2

[tex]0 < d_{2} < AB[/tex]

Suy ra số giá trị của k là số cần tìm