Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: chita trong 12:33:26 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8811Tiêu đề: Hình học 10.
Gửi bởi: chita trong 12:33:26 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Giải hộ bài hình học này nhé
1. Cho [TEX](C): x^2 + y^2 – 2x = 0[/TEX] , [TEX]M(2; 4)[/TEX]. Viết ptđt qua [TEX]M[/TEX] cắt [TEX](C)[/TEX] tại [TEX]A, B[/TEX] sao cho [TEX]M[/TEX] là trung đỉêm của [TEX]AB[/TEX]

2. Cho hình chữ nhật [TEX]ABCD[/TEX] có [TEX]AB: x-2y-1 = 0[/TEX], [TEX]BD: x-7y + 14=0[/TEX] và đường chéo [TEX]AC[/TEX] qua [TEX]M(2; 1)[/TEX]. Tìm tọa độ các đỉnh hình chữ nhật.

Viết hoa đầu câu anh nhé, nên đánh công thức toán đúng quy định! Anh nên Trích dẫn để xem lại.


Tiêu đề: Trả lời: hình học 10
Gửi bởi: ODD trong 10:04:36 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Câu1: nhẩm ra ta có [tex]2^2+4^2-2*2=16>0 =>[/tex] M nằm ngoài C => chỉ có thể viết đc pt đường thẳng qua M cắt C sao cho MA=AB thôi  =))..đề sai. nếu cố giải sẽ vô nghiệm


Tiêu đề: Trả lời: hình học 10
Gửi bởi: ODD trong 10:20:42 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Câu2: Tìm B quá dễ nhá.Mấu chốt là <BAM =<DBA ( 2 góc= nhau)=> cos(AB,AM)= cos(AB,BD)
phải gọi A theo tham số của đt AB đã.=> tọa độ A=>..... xong

Nếu có sai sót hay... mong mọi người chỉ giáo


Tiêu đề: Trả lời: hình học 10
Gửi bởi: ngudiem111 trong 07:51:51 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Câu2: Tìm B quá dễ nhá.Mấu chốt là <BAM =<DBA ( 2 góc= nhau)=> cos(AB,AM)= cos(AB,BD)
phải gọi A theo tham số của đt AB đã.=> tọa độ A=>..... xong

Nếu có sai sót hay... mong mọi người chỉ giáo
D cũng lấy ẩn số theo phương trình BD. Vậy có 2 ẩn trong phương trình cos(AB,AM)= cos(AB,BD)
Mình giải như sau: Tìm B=BD[tex]\bigcap{}[/tex]BA
                          Lập phương trình BC đi qua B và vuông góc với AB
                          Gọi I là tâm hình chữ nhật . Các điểm A, C được biểu thị theo hai ẩn nhé
                          I là trung điểm của AC-> I(theo ẩn A, C). I thuộc BD , thay tọa độ vào ta sẽ rút ẩn A theo C -> 1 ẩn số .   Kết hợp điều kiện A,C,M thẳng hàng -> thiết lập 1 phương trình 1 ẩn -> Xong


Tiêu đề: Trả lời: hình học 10
Gửi bởi: ODD trong 08:59:30 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Câu2: Tìm B quá dễ nhá.Mấu chốt là <BAM =<DBA ( 2 góc= nhau)=> cos(AB,AM)= cos(AB,BD)
phải gọi A theo tham số của đt AB đã.=> tọa độ A=>..... xong

Nếu có sai sót hay... mong mọi người chỉ giáo
D cũng lấy ẩn số theo phương trình BD. Vậy có 2 ẩn trong phương trình cos(AB,AM)= cos(AB,BD)
Mình giải như sau: Tìm B=BD[tex]\bigcap{}[/tex]BA
                          Lập phương trình BC đi qua B và vuông góc với AB
                          Gọi I là tâm hình chữ nhật . Các điểm A, C được biểu thị theo hai ẩn nhé
                          I là trung điểm của AC-> I(theo ẩn A, C). I thuộc BD , thay tọa độ vào ta sẽ rút ẩn A theo C -> 1 ẩn số .   Kết hợp điều kiện A,C,M thẳng hàng -> thiết lập 1 phương trình 1 ẩn -> Xong

"D cũng lấy ẩn số theo phương trình BD. Vậy có 2 ẩn trong phương trình cos(AB,AM)= cos(AB,BD)"

cái này tui ko hiểu. ko nên gọi tọa độ D làm gì cả!! ý tui là sử dụng các vecto chứ ko phải là đường thẳng. đường thẳng BD có 1 VTCP rùi còn phải tìm gì nữa
Cái chính là gọi tọa độ A theo tham số thay vào pt cos trên là xong mà 8-x :)