Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 07:17:03 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8803Tiêu đề: Lý thuyết sóng cơ cần giúp?
Gửi bởi: Quangviplove trong 07:17:03 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Cho em hỏi là: gợn lồi và gợn lõm cạnh nhau trong giao thoa là bao nhiêu?; số cực tiểu trong giao thoa có bằng số gợn lõm không?


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết sóng cơ cần giúp?
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:33:21 AM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Cho em hỏi là: gợn lồi và gợn lõm cạnh nhau trong giao thoa là bao nhiêu?; số cực tiểu trong giao thoa có bằng số gợn lõm không?

Các gợn này nói chung là các hiperbol , nên khoảng cách giữa chúng phải được nói rõ theo phương nào !

Số cực tiểu trong giao thoa trên một đường thẳng nào đó chính là số giao điểm của số gợn lõm với đường thẳng này !