Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 09:48:42 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8799Tiêu đề: Giúp mình các câu ôn thi nha (8)
Gửi bởi: denyoblur trong 09:48:42 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Câu 50: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 8m/s treo lơ lởng trên một cần rung. Cần dao động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 80Hz đến 120Hz.Trong quá trình thay đổi tần số, có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây ?
A.15    B. 6    C. 7    D. 8

Câu 57: Cường độ của chùm sáng đơn sắc truyền qua môi trường hấp thụ:
A. giảm tỉ lệ với độ dài đường đi tia sáng
B. Giảm theo định luật hàm mũ của độ dài đường đi tia sáng
C. không đổi
D. giảm tỉ lệ với bình phương độ dài đường đi tia sáng


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (8)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:07:15 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Câu 50: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 8m/s treo lơ lởng trên một cần rung. Cần dao động theo phương ngang với tần số f thay đổi từ 80Hz đến 120Hz.Trong quá trình thay đổi tần số, có bao nhiêu giá trị tần số có thể tạo sóng dừng trên dây ?
A.15    B. 6    C. 7    D. 8
Hai đầu dây 1 đầu tự do,1 đầu cố định nên để xảy ra sd trên dây thỏa mãn đk
l=[tex]\frac{(2k+1)\lambda }{4}[/tex] -->f=[tex]\frac{(2k+1) }{0,3}[/tex]
Mà 80[tex]80\leq f\leq 120--> 80\leq \frac{(2k+1) }{0,3}\leq 120[/tex]
---> 11,5[tex]\leq k\leq 17,5[/tex]  K nguyên ,k=12,13,14,15,16,17
Vậy có 6 giá trị thỏaTiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (8)
Gửi bởi: nhung pham trong 10:29:18 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012


Câu 57: Cường độ của chùm sáng đơn sắc truyền qua môi trường hấp thụ:
A. giảm tỉ lệ với độ dài đường đi tia sáng
B. Giảm theo định luật hàm mũ của độ dài đường đi tia sáng
C. không đổi
D. giảm tỉ lệ với bình phương độ dài đường đi tia sáng
[/quote] B