Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 09:37:23 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8797Tiêu đề: Bài tập viết phương trình sóng cơ khó hiểu?
Gửi bởi: Quangviplove trong 09:37:23 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Tại điểm S trên một mặt chất lỏng có một tâm sóng dao động với tần số f=120 Hz, S tạo ra trên mặt chất lỏng một sóng mà trên một phương truyền sóng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4 cm.coi biên độ sóng bằng 5 mm và không đổi trong qúa trình truyền đi.phương trình sóng tại M trên mặt chất lỏng cách S một đoạn d=12 cm là?
Em thắc mắc là không có phương trình nguồn sao viết đc


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập viết phương trình sóng cơ khó hiểu?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:43:24 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Tại điểm S trên một mặt chất lỏng có một tâm sóng dao động với tần số f=120 Hz, S tạo ra trên mặt chất lỏng một sóng mà trên một phương truyền sóng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4 cm.coi biên độ sóng bằng 5 mm và không đổi trong qúa trình truyền đi.phương trình sóng tại M trên mặt chất lỏng cách S một đoạn d=12 cm là?
Em thắc mắc là không có phương trình nguồn sao viết đc
em tự chọn mốc thời gian và tự viết PT nguồn ==> Pt tại M


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập viết phương trình sóng cơ khó hiểu?
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:55:23 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Bạn nên xem topic này: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7441.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7441.0)

Chúng tôi đã nhắc nhở quá nhiều về việc bạn phải cảm ơn ở những bài viết cũ của bạn. Từ thời điểm này, bạn có 24h để hoàn thành việc cảm ơn ở tất cả các bài viết cũ.

Nếu sau 24h bạn không thực hiện xong thì chúng tôi sẽ treo nick bạn 2 tuần.