Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: kraken2203 trong 09:28:28 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8795Tiêu đề: Cho mình hỏi bài toán đẩy
Gửi bởi: kraken2203 trong 09:28:28 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Cho 19,3 gam hỗn hợp bột Zn & Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các p/ứ xảy ra hoàn toàn, thu được m game kim loại. Giá trị của m:
A.12,8
B.12
C.6,4
D. 16,53


Tiêu đề: Trả lời: Cho mình hỏi bài toán đẩy
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:10:37 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Cho 19,3 gam hỗn hợp bột Zn & Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các p/ứ xảy ra hoàn toàn, thu được m game kim loại. Giá trị của m:
A.12,8
B.12
C.6,4
D. 16,53
nZn=0,1 nCu=0,2 mol ,nFe3+=0,4 mol
Zn có tính khử mạnh hơn nên Pư trước

Zn +2Fe3+ --->Zn2+ +2Fe2+
0,1    0,4                     0,2
Sau pư hết Zn còn dư 0,2 mol Fe3+
Cu+ 2Fe3+ --->Cu2+ +2Fe2+
0,2    0,2
Vậy sau pư hết Fe3+ ,Cudu=0,2-0,1=0,1 mol Vậy chất rắn đó là Cu -->mran=6,4g