Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 09:18:32 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8791Tiêu đề: giúp mình 2 câu điện
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 09:18:32 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1. Đặt một điện áp xoay chiều u=Uo.coswt vào hai đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm (L, r) và tụ điện C với R=r . Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM và uNB  vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là 30căn5  . Giá trị của U0 bằng? đáp số là 120

2. Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=250căn2.cos100(pi.t)  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và i lệch pha so với u góc 600. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là? đáp số là 300căn3

cảm ơn mọi ng` nhé :D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 2 câu điện
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:36:19 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1. Đặt một điện áp xoay chiều u=Uo.coswt vào hai đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm (L, r) và tụ điện C với R=r . Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM và uNB  vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là 30căn5  . Giá trị của U0 bằng? đáp số là 120

R = r ==> UR = Ur

[tex]U_{AM}^2=(U_R+U_r)^2+U_L^2=4U_R^2+U_L^2[/tex] (1)

[tex]U_{NB}^2=U_r^2+(U_L-U_C)^2=U_R^2+(U_L-U_C)^2[/tex] (2)

UAM = UMB ==> [tex]4R^2 + Z_L^2 = R^2 + (Z_L – Z_C)^2[/tex] (3)

Mặt khác uAM vuông pha với uNB ==> [tex]\frac{Z_L}{2R}.\frac{Z_L-Z_C}{R}=-1[/tex](4)

Từ (3) và (4) ==> [tex]3R^2 + Z_L^2 = \frac{4R^4}{Z_L^2}[/tex] ==> [tex]R^2 = Z_L^2[/tex] ==> [tex]U_R^2 = U_L^2[/tex]

Thay vào (1) ta có: UR = 30V. Thay vào (2) tìm được [tex](U_L-U_C)^2[/tex]

Từ đó tìm được UoAB

Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 2 câu điện
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:45:23 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

2. Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều u=250căn2.cos100(pi.t)  thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 5A và i lệch pha so với u góc 600. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là? đáp số là 300căn3

cảm ơn mọi ng` nhé :D

XEM LỜI GIẢI Ở ĐÂY: LINK (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8597.msg40069#msg40069)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình 2 câu điện
Gửi bởi: hoctrofd trong 04:34:53 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2013
không phải đáp án là 60 căn 2 ah