Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 09:14:20 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8790Tiêu đề: giúp mình vài câu
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 09:14:20 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Giúp mình mấy câu này vs, tks nhé :D

1.: Lúc điện tích trên tụ điện nhận giá trị q1= 10^-5 C, cường độ dòng điện chạy qua mạch dao động LC lí tưởng bằng i1=2mA. Sau đó một khoảng thời gian, giá trị mới của chúng lần lượt là q2= 3.10^-5 C và i2=căn2 mA. Tần số góc của dao động điện từ trong mạch là? đáp số là 50 rad/s

2. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc thích hợp vào một đám nguyên tử hiđro đang ở trang thái dừng kích thích thứ nhất thì thấy êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển lên trạng thái dừng có bán kính tăng 9 lần. Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là? đáp số là 4

3. Một vật có khối lượng không đổi, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là x1 = 10cos(2pi.t + φ) cm và x2 = A2.cos(2pi.t-pi/2 ) cm thì dao động tổng hợp là x = Acos(2pi.t-pi/3) cm. Khi năng lượng dao động của vật cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là? đáp số là 10căn3


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu
Gửi bởi: missyou266 trong 09:28:30 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
cau 1:  w= căn ((i1^2-i2^2)/((q2^2-q1^2)) =50


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:44:47 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

3. Một vật có khối lượng không đổi, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là x1 = 10cos(2pi.t + φ) cm và x2 = A2.cos(2pi.t-pi/2 ) cm thì dao động tổng hợp là x = Acos(2pi.t-pi/3) cm. Khi năng lượng dao động của vật cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là? đáp số là 10căn3
Năng lượng của vật cực đại thì A max
Vẽ vecto quay fresnel , tam giác AA1A2 vuông  -->tan[tex]\varphi'[/tex]=A2/A1 -->A2=tan[tex]\varphi[/tex] .10 =10[tex]\sqrt{3}[/tex] với [tex]\varphi' =\varphi[/tex]=II/3

Xem hình vẽ hơi xấu  :D
Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 09:47:13 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
cảm ơn nhé, mà bạn ơi bạn giải theo cách đại số đc k??


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:48:47 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Câu số 2 lạ thế số bức xạ nhìn thấy thì nằm trong dãy Banme có 4 bức xạ đỏ lam chàm tím !!!! 8-x


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 10:26:14 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
đề phan bội châu lần 3 đó bạn :)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình vài câu
Gửi bởi: nhung pham trong 11:53:06 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012


2. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc thích hợp vào một đám nguyên tử hiđro đang ở trang thái dừng kích thích thứ nhất thì thấy êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển lên trạng thái dừng có bán kính tăng 9 lần. Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là? đáp số là 4

vì nguyên tử H đang ở trạng thái kích thích thứ nhất => n =2
R tăng 9 lần => n = căn 36 = 6
vậy phát ra 4 vạch ở dãy ban me