Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ODD trong 08:56:14 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8785Tiêu đề: Mạch LC
Gửi bởi: ODD trong 08:56:14 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Trong mạch dao đọng LC lí tưởng có tụ điện C=2nF. thời điểm t1 thì CĐ DĐ là 5mA, sau đó T/4 hiệu điện thế giữa 2 bản tụ là u=10V. Độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:20:27 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Trong mạch dao đọng LC lí tưởng có tụ điện C=2nF. thời điểm t1 thì CĐ DĐ là 5mA, sau đó T/4 hiệu điện thế giữa 2 bản tụ là u=10V. Độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu?
q=Qocoswt , i=q'=-wQosinwt--->u=Q/C coswt
Tại t1 ,i=5mA=-wQosinwt (1)   ,u=Q/C cos(wt + 2II.T/4T)=-Q/C sinwt (2)

từ 1 và 2 ---> i/u =w.C  mà w=[tex]\frac{1}{\sqrt{LC}}[/tex] -->[tex]\frac{i^{2}}{u^{2}}=\frac{C}{L}[/tex]
---->L=[tex]\frac{Cu^{2}}{i^{2}}[/tex] =8.10-3 H