Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qquynh trong 08:49:54 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8782Tiêu đề: Một bài sóng cần giúp đỡ!
Gửi bởi: qquynh trong 08:49:54 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Hai nguồn sóng kết hợp A,B trên mặt thoáng chất lỏng dao động với phương trình U_A=U_B=cos(10pit) mm .coi biên độ sóng không đổi tốc độ sóng v=15cm/s  hai điểm M1,M2 cùng nằm trên một elip nhận A,B làm tiêu điểm có AM1-BM1=1 cm. AM2-BM2=3,5 cm.tại thời điểm M1 có li độ là 3 mm thì li độ của M2 là bao nhiêu?
A.3 mm
B. -3 mm
C.-can 3 mm
D. -3can 3 mm
(DA:D)