Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 08:43:30 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8781Tiêu đề: 1 bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 08:43:30 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Có 0,10mol pôlôni 210Po được đặt trong một bình kín chứa một lượng lớn khí nitơ. Chùm hạt α phóng ra từ nguồn phóng xạ pôlôni, bắn phá hạt nhân nitơ gây ra phản ứng (1): 4α  +14N -->170 +1H
Giả sử, cứ hai hạt α phóng ra thì có một hạt gây ra phản ứng (1). Sau khoảng thời gian bằng một chu kỳ bán rã của pôlôni (138,4 ngày), thể tích (đktc) của lượng khí hiđrô được tạo ra nhờ phản ứng (1) bằng
A. 0,28l. B. 0,56 l. C. 1,12 l. D. 0,14 l.


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:48:51 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Có 0,10mol pôlôni 210Po được đặt trong một bình kín chứa một lượng lớn khí nitơ. Chùm hạt α phóng ra từ nguồn phóng xạ pôlôni, bắn phá hạt nhân nitơ gây ra phản ứng (1): 4α  +14N -->170 +1H
Giả sử, cứ hai hạt α phóng ra thì có một hạt gây ra phản ứng (1). Sau khoảng thời gian bằng một chu kỳ bán rã của pôlôni (138,4 ngày), thể tích (đktc) của lượng khí hiđrô được tạo ra nhờ phản ứng (1) bằng
A. 0,28l. B. 0,56 l. C. 1,12 l. D. 0,14 l.

Số mol H2 tạo thành chính bằng số mol Po phân rã
Sau 1 chu kì thì số mol Po phân rã là 0,1(1-2-t/T)=0,1/2=0,05 mol

Ta có  4anpha--->4Po--->2H--->H2
Vậy số mol H2=số molPo/4 =0,015 -->V=nH2.22,4=0,28l (hình dung giống công thức bên Hóa)