Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Mclaren-Bi trong 08:16:34 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8780Tiêu đề: Một số bài toán hơn mức bình thường
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 08:16:34 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Mong mọi người giúp đỡ
1) CMR biểu thức A= [tex]tanx.tan(x+\frac{\pi }{3})+tan(x+\frac{\pi}{3}).tan(x+\frac{2\pi}{3})+tan(x+\frac{3\pi}{3}).tanx[/tex] không phụ thuộc vào x
2) Lập PTCT của:
 a) (E) biết e= [tex]\frac{3}{4}[/tex] và khoảng cách từ tâm đối xứng đến đường chuẩn bằng [tex]\frac{16}{3}[/tex]
 b) (H) biết phương trình hai đường tiệm cận là [tex]y=\pm \frac{4}{3}x[/tex] và khoảng cách giữa hai đường chuẩn bằng [tex]\frac{18}{5}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Một số bài toán hơn mức bình thường
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 01:29:04 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Ai giải giúp em với!!!
 ~O) ~O)

Mod: Cấm Spam!


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài toán hơn mức bình thường
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 09:04:36 AM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
Có ai spam gì đâu?
Sao không ai giúp em vậy?