Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 05:32:15 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8772Tiêu đề: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 05:32:15 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π/2) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BN là
A.  9   B.  19   C.  12   D.  17

em không hình dung được hệ vân giao thoa trong bài này như thế nào? các thầy cô giải và vẽ hình giúp em nhé.
------------------thanks---------------------


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:42:13 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π/2) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BN là
A.  9   B.  19   C.  12   D.  17

em không hình dung được hệ vân giao thoa trong bài này như thế nào? các thầy cô giải và vẽ hình giúp em nhé.
------------------thanks---------------------
lamda=1,5cm
dễ thấy 2 nguồn A,B vuông pha nhau nên công thức tính số điểm dao động với biên độ max trên đoạn BN là: [tex]\frac{BB-BA}{\lambda }-\frac{1}{4}\leq K\leq \frac{NA-NB}{\lambda }-\frac{1}{4}[/tex]
<,--->[tex]\frac{0-20}{1,5}-\frac{1}{4}\leq K\leq \frac{20\sqrt{2}-20}{1,5 }-\frac{1}{4}[/tex]
<--->-13,5[tex]\leq k\leq 5,27[/tex]
--->Có 19 giá trị k 


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: nhung pham trong 05:46:55 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π/2) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BN là
A.  9   B.  19   C.  12   D.  17

em không hình dung được hệ vân giao thoa trong bài này như thế nào? các thầy cô giải và vẽ hình giúp em nhé.
------------------thanks---------------------
xét 1 điểm Q bất kì trên đoạn BN
rồi cho Q trùng với B thì d2 - d1 = -AB = 20
Q trùng với N thì d2 - d1 = BN - AN = 20 - 20[tex]\sqrt{2}[/tex]
vì 2 nguồn vuông pha nên dao động cực đại thì d2 - d1 = (2k + 1) lamda/4
từ đó tìm ra k ,mình ra đáp án D ,k biết có đúng không


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 05:55:09 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Đáp số là 9 cơ. mn xem lại giùm đi!


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: nhung pham trong 06:42:14 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Đáp số là 9 cơ. mn xem lại giùm đi!
mình tính lại thì ra 19 . cái bài làm đầu tiên của mình thì sai rùi
nhưng mình cũng không biết tính kiểu j mà ra 9 :((


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: SH.No1 trong 06:57:20 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
cực đại vuông pha nên : [tex]d2-d1=(\pi/2 + k\pi-\pi/2).\frac{\lambda}{2\pi}=k[/tex]

cực đại trên BN thỏa: [tex]AB\leq k\leq AN <=> 20\leq k \leq 20\sqrt{2}[/tex]==> có 9 điểm thỏa mãn


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 08:05:25 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
(*) cực đại vuông pha nên : [tex]d2-d1=(\pi/2 + k\pi-\pi/2).\frac{\lambda}{2\pi}=k[/tex]

(**) cực đại trên BN thỏa: [tex]AB\leq k\leq AN <=> 20\leq k \leq 20\sqrt{2}[/tex]==> có 9 điểm thỏa mãn

có thể giải thích rõ hơn tại sao có dòng (*) và (**) được không ? mình không hiểu suy từ đâu ra được như vậy ?


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: nhung pham trong 10:57:12 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
cực đại vuông pha nên : [tex]d2-d1=(\pi/2 + k\pi-\pi/2).\frac{\lambda}{2\pi}=k[/tex]

cực đại trên BN thỏa: [tex]AB\leq k\leq AN <=> 20\leq k \leq 20\sqrt{2}[/tex]==> có 9 điểm thỏa mãn
bạn làm như vậy có nghĩa là bạn chỉ coi A là nguồn phải không


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:18:46 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π/2) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BN là
A.  9   B.  19   C.  12   D.  17

em không hình dung được hệ vân giao thoa trong bài này như thế nào? các thầy cô giải và vẽ hình giúp em nhé.
------------------thanks---------------------
[tex]\lambda=v/f=1,5cm[/tex]
Độ lệch pha hai sóng tới 1 điểm bất kỳ:
[tex]\Delta \varphi=\frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\varphi_2-\varphi_1=\frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\pi/2[/tex]
Xét điểm cực đại [tex]==> \Delta \varphi=k2\pi ==> d_2-d_1=(-\frac{1}{4}+k)\lambda.[/tex]
Xét cực đại trên BN
[tex]AN-BN <= d_1-d_2 <AB ==> 5,77<=k<13,5 ==> k=6,...,13[/tex]
Có 8 giá trị thỏa mãn


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: santacrus trong 07:07:35 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π/2) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BN là
A.  9   B.  19   C.  12   D.  17

em không hình dung được hệ vân giao thoa trong bài này như thế nào? các thầy cô giải và vẽ hình giúp em nhé.
------------------thanks---------------------

[tex]\lambda=v/f=1,5cm[/tex]
Độ lệch pha hai sóng tới 1 điểm bất kỳ:
(*) [tex]\Delta \varphi=\frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\varphi_2-\varphi_1=\frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\pi/2[/tex]
Xét điểm cực đại [tex]==> \Delta \varphi=k2\pi ==> d_2-d_1=(-\frac{1}{4}+k)\lambda.[/tex]
Xét cực đại trên BN
[tex]AN-BN <= d_1-d_2 <AB ==> 5,77<=k<13,5 ==> k=6,...,13[/tex]
Có 8 giá trị thỏa mãn

Thầy cho em hỏi là công thức ở dòng (*) là công thức cố định hay là bước làm tắt ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:26:00 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π/2) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BN là
A.  9   B.  19   C.  12   D.  17

em không hình dung được hệ vân giao thoa trong bài này như thế nào? các thầy cô giải và vẽ hình giúp em nhé.
------------------thanks---------------------

[tex]\lambda=v/f=1,5cm[/tex]
Độ lệch pha hai sóng tới 1 điểm bất kỳ:
(*) [tex]\Delta \varphi=\frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\varphi_2-\varphi_1=\frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\pi/2[/tex]
Xét điểm cực đại [tex]==> \Delta \varphi=k2\pi ==> d_2-d_1=(-\frac{1}{4}+k)\lambda.[/tex]
Xét cực đại trên BN
[tex]AN-BN <= d_1-d_2 <AB ==> 5,77<=k<13,5 ==> k=6,...,13[/tex]
Có 8 giá trị thỏa mãn

Thầy cho em hỏi là công thức ở dòng (*) là công thức cố định hay là bước làm tắt ạ ?
độ lệch pha 2 sóng tới bất kỳ, nhớ luôn công thức đó đi, cho cả 2 nguồn cùng, khác biên độ và lệch pha bất kỳ, nhớ d1-d2 thì phi2-phi1


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: nhung pham trong 12:15:53 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + π/2) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BN là
A.  9   B.  19   C.  12   D.  17

em không hình dung được hệ vân giao thoa trong bài này như thế nào? các thầy cô giải và vẽ hình giúp em nhé.
------------------thanks---------------------
[tex]\lambda=v/f=1,5cm[/tex]
Độ lệch pha hai sóng tới 1 điểm bất kỳ:
[tex]\Delta \varphi=\frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\varphi_2-\varphi_1=\frac{2\pi(d_1-d_2)}{\lambda}+\pi/2[/tex]
Xét điểm cực đại [tex]==> \Delta \varphi=k2\pi ==> d_2-d_1=(-\frac{1}{4}+k)\lambda.[/tex]
Xét cực đại trên BN
[tex]AN-BN <= d_1-d_2 <AB ==> 5,77<=k<13,5 ==> k=6,...,13[/tex]
Có 8 giá trị thỏa mãn

ct độ lệch pha không phải là : [tex]\Pi( d2-d1) +( \phi A-\phi B)/2[/tex] hả thầy


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: bài sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:59:08 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
ct độ lệch pha không phải là : [tex]\Pi( d2-d1) +( \phi A-\phi B)/2[/tex] hả thầy
xét 2 nguồn sóng [tex]u_1=A_1.cos(\omega.t+\varphi_1) ; u_2=A_2.cos(\omega.t+\varphi_2)[/tex]
Xét điểm M cách nguồn 1 là d1, cách nguồn 2 là d2
Phương trình sóng do 1 truyền tới M: [tex]u_{1M}=A_1.cos(\omega.t+\varphi_1-\frac{2\pi.d_1}{\lambda})[/tex]
Phương trình sóng do 2 truyền tới M: : [tex]u_{2M}=A_2.cos(\omega.t+\varphi_2-\frac{2\pi.d_2}{\lambda})[/tex]
Độ lệch pha hai sóng tới : [tex]\Delta \varphi = (\varphi_2-\frac{2\pi.d_2}{\lambda})-(\varphi_1-\frac{2\pi.d_1}{\lambda})=\frac{2\pi.(d_1-d_2)}{\lambda}+\varphi_2-\varphi_1[/tex]