Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhcoibg trong 12:17:29 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8766Tiêu đề: con lắc đơn cần giúp
Gửi bởi: thanhcoibg trong 12:17:29 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
 1 /
Cho con lắc đơn dđ trong không khí . Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng 1 góc 0.1 rad rồi thả nhẹ . Biết lực cản của không khí không đổi = 0.001 lần trọng lượng của vật . Coi biên độ k0 giảm trong từng chu kì . Số lần con lắc đi qua VTCB từ lúc đầu đến lúc dừng hẳn là
     Mọi người giải kĩ hộ nhé
2/ Tụ xoay
Làm sao để tìm đựơc k trong Cx=C1+k[tex]\alpha[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:34:35 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1 /
Cho con lắc đơn dđ trong không khí . Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng 1 góc 0.1 rad rồi thả nhẹ . Biết lực cản của không khí không đổi = 0.001 lần trọng lượng của vật . Coi biên độ k0 giảm trong từng chu kì . Số lần con lắc đi qua VTCB từ lúc đầu đến lúc dừng hẳn là
     Mọi người giải kĩ hộ nhé
2/ Tụ xoay
Làm sao để tìm đựơc k trong Cx=C1+k[tex]\alpha[/tex]

1/
[tex]\Delta \alpha  = \frac{4Fc}{mg}=4.10^{-3}.[/tex]
Số dao động [tex]N=A/\Delta A=25[/tex]
==> số lần qua VTCB : 25*2=50
2/Tụ xoay
trieubeo chỉnh lại [tex]Cx=a+b.\alpha[/tex]
[tex]\alpha_1[/tex], C1
[tex]\alpha_2[/tex], C2
==> a,b (giống việc tìm hệ  số a,b trong PT đường thẳng nếu biết 2 tọa độ mà nó qua)