Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vnstarry trong 10:51:35 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8761Tiêu đề: quang điện
Gửi bởi: vnstarry trong 10:51:35 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Câu 39: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 2f, 3f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của
electron quang điện lần lượt là v, 2v, kv. Xác định giá trị k.


Tiêu đề: Trả lời: quang điện
Gửi bởi: kydhhd trong 11:16:29 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Câu 39: Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 2f, 3f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của
electron quang điện lần lượt là v, 2v, kv. Xác định giá trị k.
[tex]hf=A+\frac{1}{2}mv^{2}; h.2f=A+1/2m.4v^{2}; h.3f=A+1/2mk^{2}v2[/tex]
[tex]h2f-hf=hf=3/2mv^{2};h3f-h2f=hf=1/2mv^{2}(k^{2}-4)=3/2mv^{2}\Rightarrow k=\sqrt{7}[/tex]