Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoasu29 trong 07:21:23 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8754Tiêu đề: vật lí 12 các bạn giúp tớ với
Gửi bởi: hoasu29 trong 07:21:23 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m=200g dao động điều hòa theo phương ngang. Chọn trục tọa độ Ox có phương nằm ngang, gốc tọa độ tại VTCB. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua li độ Xo=3[tex]\sqrt{2}[/tex] theo chiều âm và tại đó thế năng =động năng. Trong quá trình dao động vận tóc cực đại là 60cm/s. tim độ cứng k?


Tiêu đề: Trả lời: vật lí 12 các bạn giúp tớ với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:03:30 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m=200g dao động điều hòa theo phương ngang. Chọn trục tọa độ Ox có phương nằm ngang, gốc tọa độ tại VTCB. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua li độ Xo=3[tex]\sqrt{2}[/tex] theo chiều âm và tại đó thế năng =động năng. Trong quá trình dao động vận tóc cực đại là 60cm/s. tim độ cứng k?
[tex]+ W_d=W_t ==> Wt=W/2 ==> x_0=A/\sqrt{2} ==> A=6cm[/tex]
[tex]+ vmax=A\omega ==> \omega=10 ==> k=\omega^2.m=20N/m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: vật lí 12 các bạn giúp tớ với
Gửi bởi: hoasu29 trong 11:20:47 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
tớ cũng ra là 20 nhưng thầy tớ lại đọc là 40. Cam ơn nha