Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 06:41:15 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8751Tiêu đề: 3 bài lý thuyết và 1 bài tập
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:41:15 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
4 câu này e thực sự không hiểu rõ bản chất, mong mọi người giúp đỡ chi tiết

Câu 1. Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6[tex]\mu[/tex]m chiếu vào 1 màn chắn chứa 2 khe hẹp S1, S2 song song cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng.Đặt một màn ảnh song song và cách màn chắn chứa 2 khe 2m.Nếu đổ vào khoảng giữa 2 khe và màn 1 chất lỏng trong suốt có chiết suất n, người ta thấy khoảng cách giữa 2 vân ság liên tiếp là 0,9mm.Chiết suất của chất lỏng
A. 1,43               B. 1,62                  C. 1,52               D. 1,33

Câu 2. Giả sử công suất cung chấp cho động cơ không đồng bộ ba pha không đổi.Khi roto của động cơ quay với tốc độ góc [tex]\varpi[/tex]1 hoặc [tex]\varpi[/tex]2 với ([tex]\varpi[/tex]1 < [tex]\varpi[/tex]2) thì dòng điện cảm ứng trong khung dây của rôt lần lượt là I1 hoặc I2, ta có mối quan hệ:
A. I1 = I2 khác 0                  B. I1 = I2 = 0                 C. I1 > I2                 D. I1 < I2


Câu 3. Khi phân tích thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ người ta phát hiện ra:
A. điện trường xoáy              B. từ trường xoáy                C. điện từ trường                D. điện trường


Câu 4.Phát biểu sai khi nói về thuyết điện từ của Mắc-xoen
A. Dòng điện dịch gây ra biến thiên điện trường trong tụ điện
B. Không có sự tồn tại riêng biệt của điện trường và từ trường
C. Từ trường biến thiên càng nhanh thì cường độ điện trường xoáy càng lớn
D. Điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện từ trườngTiêu đề: Trả lời: 3 bài lý thuyết và 1 bài tập
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:07:36 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
4 câu này e thực sự không hiểu rõ bản chất, mong mọi người giúp đỡ chi tiết

Câu 1. Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6[tex]\mu[/tex]m chiếu vào 1 màn chắn chứa 2 khe hẹp S1, S2 song song cách nhau 1mm và cách đều nguồn sáng.Đặt một màn ảnh song song và cách màn chắn chứa 2 khe 2m.Nếu đổ vào khoảng giữa 2 khe và màn 1 chất lỏng trong suốt có chiết suất n, người ta thấy khoảng cách giữa 2 vân ság liên tiếp là 0,9mm.Chiết suất của chất lỏng
A. 1,43               B. 1,62                  C. 1,52               D. 1,33
lúc đầu chiết suất môi trường TN là KK, lúc sau là CL có CS là n
[tex]i'=i/n ==> n=i/i'=(\lambda.D/a)/0,9=1,33[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài lý thuyết và 1 bài tập
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:14:06 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Câu 3. Khi phân tích thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ người ta phát hiện ra:
A. điện trường xoáy              B. từ trường xoáy                C. điện từ trường                D. điện trường
Hiện tượng cảm ứng điện từ là khi từ thông qua mạch kín thay đổi ==> dòng điện cảm ứng ==> dòng điện này hình thành do có điện trường tác dụng điện làm các electron dịch chuyển mạch kín ==> Điện trường khép kín (Điện trường xoáy)
Trích dẫn
Câu 4.Phát biểu sai khi nói về thuyết điện từ của Mắc-xoen
A. Dòng điện dịch gây ra biến thiên điện trường trong tụ điện
B. Không có sự tồn tại riêng biệt của điện trường và từ trường
C. Từ trường biến thiên càng nhanh thì cường độ điện trường xoáy càng lớn
D. Điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất hiện từ trường
Câu (A) dòng điện dịch làm biến thiên từ trường.
Đúng phải là điện trường biến thiên làm xuất hiện dòng điện dịch

[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài lý thuyết và 1 bài tập
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:18:20 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Câu 2. Giả sử công suất cung chấp cho động cơ không đồng bộ ba pha không đổi.Khi roto của động cơ quay với tốc độ góc [tex]\varpi[/tex]1 hoặc [tex]\varpi[/tex]2 với ([tex]\varpi[/tex]1 < [tex]\varpi[/tex]2) thì dòng điện cảm ứng trong khung dây của rôt lần lượt là I1 hoặc I2, ta có mối quan hệ:
A. I1 = I2 khác 0                  B. I1 = I2 = 0                 C. I1 > I2                 D. I1 < I2
Theo trieubeo suy nghĩ thế này, các mem cho ý kiến.
[tex]P=RI^2+Pco[/tex]
Tốc độ động cơ quay cao ==> Pco lớn ==> Pnhiet giảm
[tex]\omega_1<\omega_2 ==> Pnhiet2<Pnhiet1 ==> I2<I1[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài lý thuyết và 1 bài tập
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 11:21:38 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Câu 2. Giả sử công suất cung chấp cho động cơ không đồng bộ ba pha không đổi.Khi roto của động cơ quay với tốc độ góc [tex]\varpi[/tex]1 hoặc [tex]\varpi[/tex]2 với ([tex]\varpi[/tex]1 < [tex]\varpi[/tex]2) thì dòng điện cảm ứng trong khung dây của rôt lần lượt là I1 hoặc I2, ta có mối quan hệ:
A. I1 = I2 khác 0                  B. I1 = I2 = 0                 C. I1 > I2                 D. I1 < I2
Theo trieubeo suy nghĩ thế này, các mem cho ý kiến.
[tex]P=RI^2+Pco[/tex]
Tốc độ động cơ quay cao ==> Pco lớn ==> Pnhiet giảm
[tex]\omega_1<\omega_2 ==> Pnhiet2<Pnhiet1 ==> I2<I1[/tex]
hay qua