Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 05:07:08 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8749Tiêu đề: 2 bài ánh sáng khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 05:07:08 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Câu 32:  Lăng kính có tiết diện là tam giác đều ABC, góc chiết quang A, mặt bên có độ rộng a =10cm. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB của lăng kính theo phương song song với BC sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt AB truyền đến AC. Biết rằng chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏvừa vặn thỏa mãn điều kiện phản xạ toàn phần tại AC và chiết suất đối với ánh sáng tím là căn3 . Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi BC là:
A. 2,600cm   B. 0,337cm   C. 0,389cm   D. 0,195cm

Câu 52: Chiếu một chùm sáng đơn sắc với một tấm thủy tinh co hê sô hâp thu đôi vơi anh sang nay la
[tex]\alpha[/tex]= 35,4m-1  Người ta thấy cường độ của chùm tia ló chỉ bằng 0,8 cường độ của chùm tia tới. Cho rằng hệ số phản xạ của ánh sáng ở mặt trước và mặt sau tấm kính đều bằng 0,04. Tìm chiêu dày của tấm thủy tinh:
A. 3mm.   B. 5mm.   C. 4mm.   D. 6mm.
 mọi người giúp nhé. cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài ánh sáng khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:33:52 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Câu 52: Chiếu một chùm sáng đơn sắc với một tấm thủy tinh co hê sô hâp thu đôi vơi anh sang nay la
[tex]\alpha[/tex]= 35,4m-1  Người ta thấy cường độ của chùm tia ló chỉ bằng 0,8 cường độ của chùm tia tới. Cho rằng hệ số phản xạ của ánh sáng ở mặt trước và mặt sau tấm kính đều bằng 0,04. Tìm chiêu dày của tấm thủy tinh:
A. 3mm.   B. 5mm.   C. 4mm.   D. 6mm.
 mọi người giúp nhé. cảm ơn nhiều
Câu này dùng công thức: [tex]I=I_0.e^{-\alpha.d}[/tex]
[tex]\alpha[/tex] : Hệ số hấp thụ.
d. quãng đường AS truyền trong môi trường hấp thụ.
I cường độ tới môi trường, Io cường độ trong môi trường
(không hiểu hệ số phản xạ là cái gì? có ảnh hưởng đến bài toán không?)Tiêu đề: Trả lời: 2 bài ánh sáng khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:32:29 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
còn bài lăng kính nữa, ai giúp mình với