Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 04:46:14 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8748Tiêu đề: truyền tải điện khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 04:46:14 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1. điện năng ở 1 trạm điện dc truyền đi với U=20kV, hiệu suất H1=80%. công suất nới tiêu thụ k đổi. muốn hiệu suất là H2=95% thì phải tăng hay giảm U bao nhiêu lần

Câu 2: Hai tụ điện C1 = 3C0  và C2  = 6C0 mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động E= 3V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện đạt cực đại, thì người ta nối tắt hai cực của tụ C1 . Điện áp cực đại trên tụ C2 của mạch dao động sau đó là ?

mọi người giúp mình 2 câu trên với nhéTiêu đề: Trả lời: truyền tải điện khó
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 05:15:31 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1. điện năng ở 1 trạm điện dc truyền đi với U=20kV, hiệu suất H1=80%. công suất nới tiêu thụ k đổi. muốn hiệu suất là H2=95% thì phải tăng hay giảm U bao nhiêu lần

Câu 2: Hai tụ điện C1 = 3C0  và C2  = 6C0 mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động E= 3V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện đạt cực đại, thì người ta nối tắt hai cực của tụ C1 . Điện áp cực đại trên tụ C2 của mạch dao động sau đó là ?

mọi người giúp mình 2 câu trên với nhé


bài 1.hào phí từ 20%->5% giảm 4 lần=> tăng U 2 lần
Bài 2.tại thời điểm i=Io/2=>Wd=3Wt=3/4Wo
mặt khác vì tụ mắc nối tiếp nên Q1=Q2=>W1=2W2=1/2Wo
vậy khi nối tắt tụ C1 năng lượng còn laj Qo'=1/2 Qo từ đó tìm được điện áp cực đại


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:21:15 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
câu 1 bạn làm sai rồi FC à,

câu 2 bạn tính cho mình đáp án cụ thể dc không, vì mình ra 1,5V mà đáp án là căn6/2 V
"vậy khi nối tắt tụ C1 năng lượng còn laj Qo'=1/2 Qo từ đó tìm được điện áp cực đại"-->câu này mình k hiểu lắm, mà nếu như 2 tụ đó mắc song song thì khác gì mắc nối tiếp???
  giúp mình với nhé


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:51:42 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
câu 1 giống với câu này, bài giải của thầy trieubeo.


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:01:08 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
mình không rõ Pt trong bài giải này là công suất gì? xin hỏi thầy trieubeo(nếu thầy có ghé topic :D) có phải là công suất nhận được ở cuối đường dây không?

nếu đúng là vậy thì Pt trong 2 trường hợp đâu giống nhau, vì hao phí khác nhau mà.

và đề cho công suất truyền tải tiêu thụ không đổi ; công suất này là ở nhà máy điện cần truyền đi? hay công suất nhận được sau khi truyền?xin thầy và mọi người giải thích rõ dùm. thanks!

từ công thức: H1U1I1 = H2U2I2 => thầy trieubeo cho là công suất nhận được không đổi hay sao? cảm ơn thầy!


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:45:24 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Câu 2: Hai tụ điện C1 = 3C0  và C2  = 6C0 mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động E= 3V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện đạt cực đại, thì người ta nối tắt hai cực của tụ C1 . Điện áp cực đại trên tụ C2 của mạch dao động sau đó là ?


[tex]C_b=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}=2C_0[/tex]

khi cường độ dòng điện trong mạch bằng giá trị hiệu dụng thì năng lượng từ là:

[tex]W_L=\frac{1}{2}L\frac{I_0^2}{2}=\frac{W}{2}[/tex]

=> năng lượng điện [tex]W_C_b=\frac{W}{2}[/tex]

mà [tex]W_C_b=W_C_1+W_C_2=\frac{1}{2}C_1u_1^2+\frac{1}{2}C_2u_2^2=\frac{W}{2}[/tex] (1)

2 tụ mắc nối tiếp nên [tex]q_1=q_2\Leftrightarrow C_1u_1=C_2u_2=>u_1=2u_2[/tex]

thay vào (1): [tex]W_C_b=3.\frac{1}{2}6C_0u_2^2=3W_C_2[/tex] =>[tex]W_C_1=\frac{2}{3}W_C_b=\frac{2}{3}\frac{W}{2}=\frac{W}{3}[/tex]

vậy khi nối tắt C1 thì năng lượng mất đi là W/3 => còn lại 2W/3 <=> W' = 2W/3

[tex]\Leftrightarrow \frac{1}{2}6C_0U'_0^2=\frac{2}{3}\frac{1}{2}2C_0U_0^2 => U'_0 = \frac{\sqrt{6}}{2}V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:48:19 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
câu 2 bạn tính cho mình đáp án cụ thể dc không, vì mình ra 1,5V mà đáp án là căn6/2 V
"vậy khi nối tắt tụ C1 năng lượng còn laj Qo'=1/2 Qo từ đó tìm được điện áp cực đại"-->câu này mình k hiểu lắm, mà nếu như 2 tụ đó mắc song song thì khác gì mắc nối tiếp???
  giúp mình với nhé

nếu 2 tụ mắc song song thì khi nối tắt 1 tụ => thành nối tắt 2 tụ luôn, dòng điện chạy qua khóa K mà không "chạy qua" 2 tụ.vẽ sơ hình là thấy ah.


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện khó
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:51:47 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
câu datheon trích đó mình cũng đã đọc qua trên diễn đàn rồi nhưng cũng không hiểu tại sao áp dụng công thức sách giáo khoa lại không đúng
tiện đây xin hỏi các thầy luôn là khi nào thì áp dụng được công thức sgk khi nào thì không  vậy ạ


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 05:19:35 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

câu 2 bạn tính cho mình đáp án cụ thể dc không, vì mình ra 1,5V mà đáp án là căn6/2 V
"vậy khi nối tắt tụ C1 năng lượng còn laj Qo'=1/2 Qo từ đó tìm được điện áp cực đại"-->câu này mình k hiểu lắm, mà nếu như 2 tụ đó mắc song song thì khác gì mắc nối tiếp???
  giúp mình với nhé
[/quote]

nếu 2 tụ mắc song song thì khi nối tắt 1 tụ => thành nối tắt 2 tụ luôn, dòng điện chạy qua khóa K mà không "chạy qua" 2 tụ.vẽ sơ hình là thấy ah.
[/quote]
   datheon, ý mình muốn hỏi là khi 2 tụ mắc  nối tiếp ta nối tắt 1 tụ và khi 2 tụ mắc song song,có 1 khoá K ở 1 tụ, mở khoá K ra để năg lượng trên 1 tụ bị mất, thì 2 trường hợp này có cho 2 kết quả không giống nhau. lí do tại sao vậy, chúng đều là làm mất đi năng lượng ở 1 tụ mà


Tiêu đề: Trả lời: truyền tải điện khó
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:44:07 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

câu 2 bạn tính cho mình đáp án cụ thể dc không, vì mình ra 1,5V mà đáp án là căn6/2 V
"vậy khi nối tắt tụ C1 năng lượng còn laj Qo'=1/2 Qo từ đó tìm được điện áp cực đại"-->câu này mình k hiểu lắm, mà nếu như 2 tụ đó mắc song song thì khác gì mắc nối tiếp???
  giúp mình với nhé

nếu 2 tụ mắc song song thì khi nối tắt 1 tụ => thành nối tắt 2 tụ luôn, dòng điện chạy qua khóa K mà không "chạy qua" 2 tụ.vẽ sơ hình là thấy ah.
[/quote]
   datheon, ý mình muốn hỏi là khi 2 tụ mắc  nối tiếp ta nối tắt 1 tụ và khi 2 tụ mắc song song,có 1 khoá K ở 1 tụ, mở khoá K ra để năg lượng trên 1 tụ bị mất, thì 2 trường hợp này có cho 2 kết quả không giống nhau. lí do tại sao vậy, chúng đều là làm mất đi năng lượng ở 1 tụ mà
[/quote]

*mở khóa K mà sao năng lượng tụ bị mất được anhngoca1 ? khi K mở 2 tụ vẫn mắc song song và vẫn hoạt động trong mạch dao động LC mà. nếu 2 tụ mắc song song mà đóng K ở 1 tụ thì dòng điện qua K, không qua 2 tụ => xem như bỏ 2 tụ => không hợp lý!

khi đề nói đóng khóa K ở 2 đầu tụ nào xem như tụ đó mất đi, không tham gia vào mạch.nhưng năng lượng mạch có mất hay không tùy thuộc vào đề cho lúc đóng K : nếu lúc đóng K năng lượng điện bằng 0( lúc cường độ dòng điện trong  mạch cực đại => năng lượng từ cực đại) thì tụ mất nhưng năng lượng không mất.

còn đóng k ở một thời điểm nào đó mà năng lượng điện vẫn có ở tụ thì năng lượng có mất đi; giống bài tập trên.

ví dụ: nhà anhngoca1 có 4 người, mỗi người giữ 200 ngàn => tổng tiền trong nhà = 800 ngàn.
khi anhngoca1 đi khỏi nhà(đóng K) và mang theo số tiền của mình => trong nhà còn 600 ngàn thoi.
nếu anhngoca1 đi khỏi nhà mà không mang theo tiền theo =>....tự hiểu nhe :D