Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 01:22:39 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8747Tiêu đề: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 01:22:39 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Lúc t=0, đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ a, chu kì T=1s. Hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O. Coi biên độ không đổi
 A.123 s   b.2s     C.167s             D.14s


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 02:09:09 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
bài 2.Một con lắc lò xo đặt nằm ngang 1 đầu cố định, đầu kia gắn vật m=200g lò xo có k=200N/m.Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì tác dụng 1 lực F=4N không đổi trong t=0,5s.Sau khi ngừng tác dụng vật dao động điều hòa với biên độ bằng?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 02:43:20 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Bài 3.1 hạt bụi Ra(226;88) có khối lượng [tex]1,8.10^{-8}g[/tex] nằm cách màn huỳnh quang 1 cm.Màn có diện tích [tex]0,03cm^{2}[/tex].Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn,biết T=1590 năm
 100......................95........................50...........75
Bài 4.Độ dịch về phía đỏ của vạch quang phổ [tex]\lambda[/tex] của 1 quaza là 0.16[tex]\lambda[/tex].Vận tốc rời xa của quaza này là? ( quaza là gỉ vậy ạ)
Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:34:20 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Lúc t=0, đầu O của dây cao su căng thẳng nằm ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ a, chu kì T=1s. Hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha cách nhau 6 cm. Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O. Coi biên độ không đổi
 A.123 s   b.2s     C.167s             D.14s

Hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha cách nhau 6 cm => [tex]\lambda =6cm[/tex]

 [tex]OM = 12cm = 2\lambda [/tex] nên thời điểm đầu tiên để M có trạng thái ban đầu của O chính là thời điểm đầu tiên sóng truyền đến O : 2T = 2s


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: Quang Dương trong 03:45:53 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Bài 3.1 hạt bụi Ra(226;88) có khối lượng [tex]1,8.10^{-8}g[/tex] nằm cách màn huỳnh quang 1 cm.Màn có diện tích [tex]0,03cm^{2}[/tex].Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn,biết T=1590 năm
 100......................95........................50...........75


Mỗi tia phóng xạ do Ra phát ra tạo nên một chấm sáng trên màn . Số  hạt nhân Ra đã bị phân rã :

[tex]\Delta N = N_{0} (1-e^{-\lambda t}) \approx N_{0} \lambda t[/tex]

Xem các tia phóng xạ phát ra là đẳng hướng thì số chấm sáng tỉ lệ với diện tích của màn :

[tex]n = \Delta N \frac{S}{4\pi R^{2}} \approx N_{0} \lambda t \frac{S}{4\pi R^{2}}[/tex]

Với R = 1cm là bán kính của mặt cầu tâm là vị trí của hạt bụi Ra ;


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 04:02:15 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Bài 5.trong thí nghiệm Yong về giao thoa ánh sáng 2 khe được chiêu sáng đồng thời 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda 1=0,6\mu ;\lambda 2=0,5\mu m[/tex]. Trên đoạn AB trong vùng giao thoa có tổng cộng 131 vân sáng( gồm cả 2 vân ở 2 đầu).Số vị trí trùng nhau của 2 bức xạ trên đoạn AB
  16.........................15......................13......................14
bài 6.Chọn câu đúng khi nói về khoảng vân trong ánh sáng đơn sắc
A.Tăng khi nó nằm cách xa 2 nguồn
B.Tăng khi bước sóng ánh sáng tăng
C.Tăng khi khoảng cách từ hai nguồn tới màn tăng
D.Giảm khi khoảng cách giữa 2 nguồn tăng

Bài 7.Một con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T=[tex]\frac{\Pi }{5\sqrt{5}}[/tex].khi vật qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là [tex]60\sqrt{5}[/tex].Tính hiệu số giữa lực kéo cực đại và lực nén cực đại

Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 04:23:26 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Bài 8.Đoạn mạch RLC không phân nhánh có f thay đổi. f=66hz và f=88Hz thì hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm không đổi.f=? thì UL max:
45,21................23,12...........74,67...................65.78
(sao bài này áp dụng công thức đề thi ĐH năm ngoái nhưng với tụ lại không có kết quả nhỉ)


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 05:05:15 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012

Bài 9.Hạt nhân Ra(88,226) ban đầu đứng yên thì phóng ra hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng 4,8MeV. Coi khối lượng mỗi hạt nhân xấp xỉ bằng số khối của nó. Năng lượng toàn phần tỏa ra trong phân rã này là
 4,89MeV.....................4,92..........4,97................5,12
Bài 10. Ba photon  được sinh ra trong quá trình hủy 1 cặp e-pozitron ở trạng thái nghỉ.Hai photon có năng lượng tương ứng là 0,2MeV và 0,3 MeV.Năng lượng photon thứ 3 là
7,9...........3,8..........0,522..............6,7
Bài 11.Trong thí nghiệm yong về giao thoa ánh sáng hai khe S1S2 cách nhau a=0,5mm.Khoảng cách từ  khe sang sơ cấp S đến mặt phẳng chứa S1S2 là d=50cm.Hai khe phát ra ánh sáng dơn sắc có bước sóng [tex]0,5\mu m[/tex] thì trên màn  có hiện tượng giao thoa, nếu ta mở rộng dần khe S hãy tính độ rộng tối thiểu của khe S để hệ vân biến mất
0,2mm...........0,01mm..........0,1mm........0,5mm
Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:28:09 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Bài 5.trong thí nghiệm Yong về giao thoa ánh sáng 2 khe được chiêu sáng đồng thời 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda 1=0,6\mu ;\lambda 2=0,5\mu m[/tex]. Trên đoạn AB trong vùng giao thoa có tổng cộng 131 vân sáng( gồm cả 2 vân ở 2 đầu).Số vị trí trùng nhau của 2 bức xạ trên đoạn AB
  16.........................15......................13......................14
xét số vân trong khoảng 2 vân trùng : k1:k2=5:6
==> 4 vấn 1, 5 vân 2, nếu tính vân trùng là 10.
131 vân ==> 13 vân trùng + 1 vân trung tâm  ==> Đoạn AB có 14 vân trùng
Trích dẫn
bài 6.Chọn câu đúng khi nói về khoảng vân trong ánh sáng đơn sắc
A.Tăng khi nó nằm cách xa 2 nguồn
B.Tăng khi bước sóng ánh sáng tăng
C.Tăng khi khoảng cách từ hai nguồn tới màn tăng
D.Giảm khi khoảng cách giữa 2 nguồn tăng
câu này em chế ra hay sao:
[tex]i=\lambda.D/a[/tex]
(thầy thấy chỉ có câu a không chính xác về câu từ, vì mình không biết như thế nào là xa)
Trích dẫn
Bài 7.Một con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T=[tex]\frac{\Pi }{5\sqrt{5}}[/tex].khi vật qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là [tex]60\sqrt{5}[/tex].Tính hiệu số giữa lực kéo cực đại và lực nén cực đại
|Fkmax|=|Fnmax|=KA
==> [tex]\Delta F=0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:11:30 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Còn mấy câu nữa mọi người giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:21:07 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Bài 5.trong thí nghiệm Yong về giao thoa ánh sáng 2 khe được chiêu sáng đồng thời 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda 1=0,6\mu ;\lambda 2=0,5\mu m[/tex]. Trên đoạn AB trong vùng giao thoa có tổng cộng 131 vân sáng( gồm cả 2 vân ở 2 đầu).Số vị trí trùng nhau của 2 bức xạ trên đoạn AB
  16.........................15......................13......................14
xét số vân trong khoảng 2 vân trùng : k1:k2=5:6
==> 4 vấn 1, 5 vân 2, nếu tính vân trùng là 10.
131 vân ==> 13 vân trùng + 1 vân trung tâm  ==> Đoạn AB có 14 vân trùng
Trích dẫn
[/quote]
thầy giải thích rõ hơn giúp em câu này ạ
em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:40:03 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Bài 5.trong thí nghiệm Yong về giao thoa ánh sáng 2 khe được chiêu sáng đồng thời 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda 1=0,6\mu ;\lambda 2=0,5\mu m[/tex]. Trên đoạn AB trong vùng giao thoa có tổng cộng 131 vân sáng( gồm cả 2 vân ở 2 đầu).Số vị trí trùng nhau của 2 bức xạ trên đoạn AB
  16.........................15......................13......................14
xét số vân trong khoảng 2 vân trùng : k1:k2=5:6
==> 4 vấn 1, 5 vân 2, nếu tính vân trùng là 10.
131 vân ==> 13 vân trùng + 1 vân trung tâm  ==> Đoạn AB có 14 vân trùng
Trích dẫn
em xem hình :

thầy giải thích rõ hơn giúp em câu này ạ
em cảm ơn
[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: missyou266 trong 10:01:01 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Bài 8.Đoạn mạch RLC không phân nhánh có f thay đổi. f=66hz và f=88Hz thì hiệu điện thế 2 đầu cuộn cảm không đổi.f=? thì UL max:
45,21................23,12...........74,67...................65.78
(sao bài này áp dụng công thức đề thi ĐH năm ngoái nhưng với tụ lại không có kết quả nhỉ)
bai nay ban ap dung cong thuc: 1/w^2=0,5(1/w1^2+1/w2^2) ,tuong tu thay f thi se ra dap an : 74,67 Hz


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: giúp em bài tập này với
Gửi bởi: linh110 trong 05:27:31 PM Ngày 02 Tháng Sáu, 2013
Bài 5.trong thí nghiệm Yong về giao thoa ánh sáng 2 khe được chiêu sáng đồng thời 2 bức xạ đơn sắc [tex]\lambda 1=0,6\mu ;\lambda 2=0,5\mu m[/tex]. Trên đoạn AB trong vùng giao thoa có tổng cộng 131 vân sáng( gồm cả 2 vân ở 2 đầu).Số vị trí trùng nhau của 2 bức xạ trên đoạn AB
  16.........................15......................13......................14
xét số vân trong khoảng 2 vân trùng : k1:k2=5:6
==> 4 vấn 1, 5 vân 2, nếu tính vân trùng là 10.
131 vân ==> 13 vân trùng + 1 vân trung tâm  ==> Đoạn AB có 14 vân trùng
Trích dẫn
em xem hình :

thầy giải thích rõ hơn giúp em câu này ạ
em cảm ơn
[/quote]
Thầy ơi nhưng mà đề nói tính trên đoạn AB , chứ đâu có nói tính từ 1 phía từ O đâu thầy nếu A, B nằm 2 bên O => mỗi bên có 65 vân thì đáp án chỉ là 13 vân trùng thui chứ ...e không hiểu bài này