Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kiet321 trong 09:43:15 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8743Tiêu đề: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: kiet321 trong 09:43:15 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Chiếu 1 chùm sáng trắng vào mặt bên của lăng kính có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều sao cho tia vàng đạt cực đại. chiết suất của lăng kính với tia vàng là [tex]1,62[/tex]. để cho tia tím lệch cực tiểu thì góc phải tăng [tex]{20}^{o}[/tex].Chiết suất của tia tím đối với lăng kính có giá trị bằng?
A.1,68
B.1,86
C.1,92
D.1,75


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:07:19 PM Ngày 22 Tháng Năm, 2012
Chiếu 1 chùm sáng trắng vào mặt bên của lăng kính có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều sao cho tia vàng đạt cực đại. chiết suất của lăng kính với tia vàng là [tex]1,62[/tex]. để cho tia tím lệch cực tiểu thì góc phải tăng [tex]{20}^{o}[/tex].Chiết suất của tia tím đối với lăng kính có giá trị bằng?
A.1,68
B.1,86
C.1,92
D.1,75
+Tia vàng đạt cực đại khi nó đi là mặt phân cách ở mặt bên [tex]==> i_2=90^0[/tex]
[tex]==> 1,62.sin(r_2)=1 ==> r_2=38,12^0 ==> r_1=60-38,12=21,88 [/tex]
[tex]==> sini_1=1,62.sin(r_1)[/tex]
[tex]==> i_1=37,14^0[/tex]
+ tia tím cực tiểu khi [tex]r_1=r_2=A/2=30^0 ==> sin(i_1)=n_2.sin(r_1)[/tex]
[tex] ==> n_2=sin(57,14)/sin(30)=1,68[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: kiet321 trong 12:01:29 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Bài 2: Cho lăng kính có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều ABC, góc chiết quang ở A, đáy BC. Chiếu 1 tia sáng trắng tới mặt bên AB dưới góc [tex]i[/tex]. Cho biết chiết suất của ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là [tex]{n}_{do}=\sqrt{2}[/tex] và [tex]{n}_{tim}=1,5[/tex]. Miền giá trị lớn nhất của góc [tex]i[/tex] tới mặt bên AB thỏa mãn điều kiện không có tia ló ra mặt bên AC là ?
A. [tex]i<{25}^{o}55'[/tex]
B. [tex]i<{17}^{o}55'[/tex]
C. [tex]i<{21}^{o}28'[/tex]
D. [tex]i>{21}^{o}28'[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: kiet321 trong 12:25:00 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Chiếu 1 chùm sáng trắng vào mặt bên của lăng kính có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều sao cho tia vàng đạt cực đại. chiết suất của lăng kính với tia vàng là [tex]1,62[/tex]. để cho tia tím lệch cực tiểu thì góc phải tăng [tex]{20}^{o}[/tex].Chiết suất của tia tím đối với lăng kính có giá trị bằng?
A.1,68
B.1,86
C.1,92
D.1,75
Nhờ mọi người giúp đỡ.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: black_snow trong 12:39:20 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Chiếu 1 chùm sáng trắng vào mặt bên của lăng kính có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều sao cho tia vàng đạt cực đại. chiết suất của lăng kính với tia vàng là [tex]1,62[/tex]. để cho tia tím lệch cực tiểu thì góc phải tăng [tex]{20}^{o}[/tex].Chiết suất của tia tím đối với lăng kính có giá trị bằng?
A.1,68
B.1,86
C.1,92
D.1,75
Nhờ mọi người giúp đỡ.
Khi tia vàng đạt cực đại thì  [tex]i_2 = 90^o[/tex]
 ---> [tex]n.sin r_2 = 1 ---> r_2 = 38^o12[/tex] ---> [tex]r_1 = 60 - 38^o12 = 21^o48[/tex]

 [tex]sin i_1 = 1,62 sin r_1 => i_1 = 37^o[/tex]
 tia tím cực tiểu --> [tex]r_1 + r_2 = 2r_1 = 60^o ---> r_1 = 30^o[/tex]
 --> [tex]n = sin 57^o/sin30^o  = 1,68[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: black_snow trong 12:55:07 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Bài 2: Cho lăng kính có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều ABC, góc chiết quang ở A, đáy BC. Chiếu 1 tia sáng trắng tới mặt bên AB dưới góc [tex]i[/tex]. Cho biết chiết suất của ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là [tex]{n}_{do}=\sqrt{2}[/tex] và [tex]{n}_{tim}=1,5[/tex]. Miền giá trị lớn nhất của góc [tex]i[/tex] tới mặt bên AB thỏa mãn điều kiện không có tia ló ra mặt bên AC là ?
A. [tex]i<{25}^{o}55'[/tex]
B. [tex]i<{17}^{o}55'[/tex]
C. [tex]i<{21}^{o}28'[/tex]
D. [tex]i>{21}^{o}28'[/tex]
để ý ta thấy chiết suất của lăng kính với tia tím lớn hơn, nên tia tím bị lệch về phía đáy nhiều hơn.
 nên ta chỉ cần tìm điều kiện của tia đỏ, ko cần tìm điều kiện của tia tím! nếu góc ló của tia đỏ [tex]= 90^o[/tex] thì góc ló của tia tím sẽ [tex]> 90^o[/tex] ---> tia ko bị ló ra ngoài
 và [tex]i < i_1[/tex]
 ta có
 [tex]1 = n_{đ} sin r_2 [/tex] ---> [tex]r_2 = 45^o ---> r_1 = 15^o ---> i_1 = 21^o28' [/tex]
 vậy [tex]i < 21^o28'[/tex] ( tớ nghĩ thêm dấu bằng vẫn đúng)

 bài này cũng ko chắc lắm ^^


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:24:31 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Bài 2: Cho lăng kính có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều ABC, góc chiết quang ở A, đáy BC. Chiếu 1 tia sáng trắng tới mặt bên AB dưới góc [tex]i[/tex]. Cho biết chiết suất của ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là [tex]{n}_{do}=\sqrt{2}[/tex] và [tex]{n}_{tim}=1,5[/tex]. Miền giá trị lớn nhất của góc [tex]i[/tex] tới mặt bên AB thỏa mãn điều kiện không có tia ló ra mặt bên AC là ?
A. [tex]i<{25}^{o}55'[/tex]
B. [tex]i<{17}^{o}55'[/tex]
C. [tex]i<{21}^{o}28'[/tex]
D. [tex]i>{21}^{o}28'[/tex]
tia đỏ có phản xạ toàn phần thì tia tím cũng phản xạ toàn phần [tex]==> r_2>=igh_d[/tex]
[tex]==> sin(r_2)>=sinigh_d ==> sin(60-r_1)>=1/n_d[/tex]
[tex] ==> 6o-r_1>=45 ==> r_1<=15[/tex]
[tex]==> sin(r_1)<=(\sqrt{6}-\sqrt{2})/4 ==> sin(i_1)/nd<=(\sqrt{6}-\sqrt{2})/4[/tex]
[tex]==> sin(i_1)<=(\sqrt{3}-1)/2 ==> i_1<=21,47^0=21^0,28'[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: kiet321 trong 03:16:56 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Bài 3: Một thấu kính mỏng gồm 2 mặt cầu giống nhau, bán kính $R$, có chiết suất đối với tia đỏ là $1,6$ và tia tím là $1,69$. Ghép sát thấu kính trên 1 thấu kính phân kỳ mỏng, 2 mặt cầu giống nhau có bán kính $R$. Tiêu điểm của hệ thấu kính đối với tia đỏ và tia tím là trùng nhau. Thấu kính phân ký có chiết suất với tia đỏ và tia tím liên hệ với nhau bởi:
$A. {n}_{do}={n}_{tim}+0,08$
$B. {n}_{do}={n}_{tim}+0,01$
$C. {n}_{do}={n}_{tim}+0,09$
$D. {n}_{do}={n}_{tim}+0,024


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:23:10 PM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
Bài 3: Một thấu kính mỏng gồm 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R, có chiết suất đối với tia đỏ là 1,6 và tia tím là 1,69. Ghép sát thấu kính trên 1 thấu kính phân kỳ mỏng, 2 mặt cầu giống nhau có bán kính R. Tiêu điểm của hệ thấu kính đối với tia đỏ và tia tím là trùng nhau. Thấu kính phân ký có chiết suất với tia đỏ và tia tím liên hệ với nhau bởi:
[tex]A. {n}_{do}={n}_{tim}+0,08[/tex]
[tex]B. {n}_{do}={n}_{tim}+0,01[/tex]
[tex]C. {n}_{do}={n}_{tim}+0,09[/tex]
[tex]D. {n}_{do}={n}_{tim}+0,024[/tex]
lần sau em bao công thức bằng chữ tex
link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6473.0; (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6473.0;)


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: kiet321 trong 11:22:35 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Câu 3: Một lăng kính thuỷ tinh có [tex]A = 45^o[/tex]. Chiếu chùm tia sáng hẹp đa sắc SI gồm tập hợp 4 tia đỏ, vàng, lục tím đến gặp mặt bên AB theo phương vuông góc, thì có những tia nào ló ra khỏi mặt AC? (Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng màu vàng là  )
A. Đỏ   B. Đỏ, vàng   C. Đỏ, vàng, lục   D. Đỏ, vàng, lục, tím


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:30:55 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Câu 3: Một lăng kính thuỷ tinh có [tex]A = 45^o[/tex]. Chiếu chùm tia sáng hẹp đa sắc SI gồm tập hợp 4 tia đỏ, vàng, lục tím đến gặp mặt bên AB theo phương vuông góc, thì có những tia nào ló ra khỏi mặt AC? (Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng màu vàng là  )
A. Đỏ   B. Đỏ, vàng   C. Đỏ, vàng, lục   D. Đỏ, vàng, lục, tím
em chép thiếu đề rồi
Hướng làm em tìm góc giới hạn (igh) của các tia, rồi so sánh với góc tới (i)
Nếu i > igh thì tia đó không ló ra
(Trong bài do tia sáng truyền vuông góc AB ==> khi gặp mặt bên BC thì góc tói [tex]r' = 45^0[/tex])


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: kiet321 trong 11:32:36 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Đề cho thiếu góc tới i phải không thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: kiet321 trong 12:39:04 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Câu 4: Chiếu một tia sáng Mặt Trời hẹp tới mặt bên của một lăng kính dưới góc tới nhỏ. Khi đi nagng qua lăng kính, tia sáng màu vàng bị lệch góc [TEX]3^o9^'0^"[/TEX]. Tia ló màu lam hợp với tia ló màu vàng góc [tex]0^6^'0^"[/tex], chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu vàng là [TEX]{n}_{v}=1,630[/TEX]. Coi góc chiết quang của lăng kính là nhỏ. Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam là.
A. 1,65
B. 1,61
C. 1,665
D. 1,595


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: kiet321 trong 10:00:46 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Xin giúp mình câu này.


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu lăng kính trong đề thi thử.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:35:00 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Câu 4: Chiếu một tia sáng Mặt Trời hẹp tới mặt bên của một lăng kính dưới góc tới nhỏ. Khi đi nagng qua lăng kính, tia sáng màu vàng bị lệch góc [TEX]3^o9^'0^"[/TEX]. Tia ló màu lam hợp với tia ló màu vàng góc [tex]0^6^'0^"[/tex], chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu vàng là [TEX]{n}_{v}=1,630[/TEX]. Coi góc chiết quang của lăng kính là nhỏ. Chiết suất của lăng kính đối với tia sáng màu lam là.
A. 1,65
B. 1,61
C. 1,665
D. 1,595
Áp dụng công thức tính góc lệch D
[tex]Dv=(nv-1).A=3^09'[/tex]
[tex]Dt=(nt-1).A=(Dv+0^06')[/tex]
[tex]==> \frac{nv-1}{nt-1}=\frac{3^09'}{3^09'+0^06'}[/tex]
==> nt