Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: hehe249 trong 09:30:12 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8740Tiêu đề: bài hóa về kim loại kiềm
Gửi bởi: hehe249 trong 09:30:12 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Cho m gam 1 KL kiềm M vào 36g dung dịch HCl 36,5% thu đc chất rắn X có khối lượng là 80,37g. Kim loại M là:
A. K
B. Cs
C. Rb
D. Na
mong mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: bài hóa về kim loại kiềm
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:08:36 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Cho m gam 1 KL kiềm M vào 36g dung dịch HCl 36,5% thu đc chất rắn X có khối lượng là 80,37g. Kim loại M là:
A. K
B. Cs
C. Rb
D. Na
mong mọi người giúp đỡ
Ta có nHCl=0,36 mol
Khi cho kim loại kiềm vào dd HCl xảy ra pư M +HCl--->MCl +1/2H2
-->mMCl=0.36*(M+35,5)=80,37 --> ko có M thỏa vậy sau pư còn dư M : mdu= m-0,36*M

Tiếp tục xảy ra PƯ : M +H20 --->MOH +1/2H2

--> (m/M-0,36)*(M+17) +0,36*(M+35,5)=80,37 ?????????  8-x
   


Tiêu đề: Trả lời: bài hóa về kim loại kiềm
Gửi bởi: phiductam trong 10:20:43 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
nHcl= 0,36 , nH20=1,27 . Chất rắn tạo ra là M , MOH , MCL
nMCL=0,36  nMOH=1,27
Gọi số mol M là x (mol) .
Ta có : 0,36(M+35,5)+1,27(M+17)+xM=80,37
=> M=46/(1,63+x) => M<28,22 => M là Na
Đáp án D .