Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 03:57:53 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8734Tiêu đề: 2 CÂU GIAO THOA ÁNH SÁNG
Gửi bởi: SH.No1 trong 03:57:53 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1) Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Khi đặt vào một trong 2 khe một bản mặt song song có chiết  suất n1=1,5 thì vân trung tâm dịch chuyển một đoạn [tex]x_o[/tex], nếu thay bản mặt song song bằng một bản mặt song song có cùng kích thước nhưng khác nhau chiết suất n2=1.25 thì vân trung tâm dịch chuyển một đoạn là?
[tex]A. 0,25x_o[/tex]

[tex]B. 0,5x_o[/tex]

[tex]C. 0,75x_o[/tex]

Mọi người giúp e 2 bài này với


Tiêu đề: Trả lời: 2 CÂU GIAO THOA ÁNH SÁNG
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 06:14:01 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1) Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Khi đặt vào một trong 2 khe một bản mặt song song có chiết  suất n1=1,5 thì vân trung tâm dịch chuyển một đoạn [tex]x_o[/tex], nếu thay bản mặt song song bằng một bản mặt song song có cùng kích thước nhưng khác nhau chiết suất n2=1.25 thì vân trung tâm dịch chuyển một đoạn là?
[tex]A. 0,25x_o[/tex]

[tex]B. 0,5x_o[/tex]

[tex]C. 0,75x_o[/tex]

Mọi người giúp e 2 bài này với

xo=[tex]\frac{\left(n1-1 \right)eD}{\lambda }[/tex]
thay n=>x2


Tiêu đề: Trả lời: 2 CÂU GIAO THOA ÁNH SÁNG
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:30:14 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1) Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Khi đặt vào một trong 2 khe một bản mặt song song có chiết  suất n1=1,5 thì vân trung tâm dịch chuyển một đoạn [tex]x_o[/tex], nếu thay bản mặt song song bằng một bản mặt song song có cùng kích thước nhưng khác nhau chiết suất n2=1.25 thì vân trung tâm dịch chuyển một đoạn là?
[tex]A. 0,25x_o[/tex]

[tex]B. 0,5x_o[/tex]

[tex]C. 0,75x_o[/tex]

Mọi người giúp e 2 bài này với

Câu trắc nghiệm gì có 3 lựa chọn ah.
Dùng công thức này nè: [tex]x=\frac{(n-1)eD}{a}[/tex]
[tex]Th1: x_0=\frac{(n_1-1)eD}{a}[/tex]
[tex]Th1: x_1=\frac{(n_2-1)eD}{a}[/tex]
[tex]==> \frac{x_1}{x_0}=\frac{n_2-1}{n_1-1} ==> x_1=0,5x_0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 CÂU GIAO THOA ÁNH SÁNG
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:42:48 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Câu 2:
Bạn nên đánh đề lên nhé, chứ dán hình vào rồi sao người giải quan sát dự liệu mà làm

Xét NM với N trùng vị trí vân trung tâm.
MN có 9 vân sáng 1 ==> [tex]k_M=8[/tex]
Mặt khác MN có 19 vân sáng trong đó có 3 vân trùng (2 vân ở M,N) ==> 16 vân không trùng trong đó vân 1 chiếm 6 vân không trùng còn lại vân số 2 có 10 vân không trùng hay vân số 2 có 13 vân cả trùng ==> [tex]k_{2M}=12 [/tex] ĐKVT tại M==> [tex]\lambda_2=k_1.\lambda_1/k_2=0,427[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 CÂU GIAO THOA ÁNH SÁNG
Gửi bởi: SH.No1 trong 09:09:12 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Câu 2:
Bạn nên đánh đề lên nhé, chứ dán hình vào rồi sao người giải quan sát dự liệu mà làm

Xét NM với N trùng vị trí vân trung tâm.
MN có 9 vân sáng 1 ==> [tex]k_M=8[/tex]
Mặt khác MN có 19 vân sáng trong đó có 3 vân trùng (2 vân ở M,N) ==> 16 vân không trùng trong đó vân 1 chiếm 6 vân không trùng còn lại vân số 2 có 10 vân không trùng hay vân số 2 có 13 vân cả trùng ==> [tex]k_{2M}=12 [/tex] ĐKVT tại M==> [tex]\lambda_2=k_1.\lambda_1/k_2=0,427[/tex]

chỗ này màu đỏ e thấy chưa hiểu lắm thầy giải thích rõ cho e nhé..cái chỗ vân 1 chiếm 6 vân k trùng sao biết thế thây.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 CÂU GIAO THOA ÁNH SÁNG
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:53:14 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Câu 2:
Bạn nên đánh đề lên nhé, chứ dán hình vào rồi sao người giải quan sát dự liệu mà làm

Xét NM với N trùng vị trí vân trung tâm.
MN có 9 vân sáng 1 ==> [tex]k_M=8[/tex]
Mặt khác MN có 19 vân sáng trong đó có 3 vân trùng (2 vân ở M,N) ==> 16 vân không trùng trong đó vân 1 chiếm 6 vân không trùng còn lại vân số 2 có 10 vân không trùng hay vân số 2 có 13 vân cả trùng ==> [tex]k_{2M}=12 [/tex] ĐKVT tại M==> [tex]\lambda_2=k_1.\lambda_1/k_2=0,427[/tex]

chỗ này màu đỏ e thấy chưa hiểu lắm thầy giải thích rõ cho e nhé..cái chỗ vân 1 chiếm 6 vân k trùng sao biết thế thây.
hy vọng em hiểu khi nhìn hình.


Tiêu đề: Trả lời: 2 CÂU GIAO THOA ÁNH SÁNG
Gửi bởi: kiet321 trong 11:49:33 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Bài 2 thực sự khó hiểu quá thầy ơi.