Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 03:44:42 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8732Tiêu đề: Giải giúp em 1 câu giao thoa as
Gửi bởi: santacrus trong 03:44:42 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Thực hiên giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,64μm; λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân, bước sóng của λ2 là:
A. 0,4μm.   B. 0,45μm   C. 0,72μm   D. 0,54μm

------------thanks-------------


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp em 1 câu giao thoa as
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:52:18 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Thực hiên giao thoa ánh sáng với nguồn gồm hai thành phần đơn sắc nhìn thấy có bước sóng λ1 = 0,64μm; λ2. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được 11 vân sáng. Trong đó, số vân của bức xạ λ1 và của bức xạ λ2 lệch nhau 3 vân, bước sóng của λ2 là:
A. 0,4μm.   B. 0,45μm   C. 0,72μm   D. 0,54μm

------------thanks-------------
vân trùng [tex]k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2[/tex]
[tex]==> k_1+k_2=13[/tex] và [tex]k_1-k_2=3[/tex] hay [tex]k_1-k_2=-3[/tex]
[tex]Th1: k_1=8,k_2=5 ==> \lambda_2=1,024[/tex] (loai)
[tex]Th2: k_1=5,k_2=8 ==> \lambda_2=0,4\mu.m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp em 1 câu giao thoa as
Gửi bởi: santacrus trong 04:27:30 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Thầy vẽ hình minh họa bt này cho e nhé. Làm sao mà k1-k2=-3 ???


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp em 1 câu giao thoa as
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:45:42 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Thầy vẽ hình minh họa bt này cho e nhé. Làm sao mà k1-k2=-3 ???
sở dĩ có -3 là vì ta chưa biết bức xạ nào có nhiều vân hơn nên ta chia 2 TH
còn k1-k2=3 (k1>k2) và ngược lại