Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hungnq trong 03:43:05 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8731Tiêu đề: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: hungnq trong 03:43:05 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1/Một sóng ngang có [tex]f= 100Hz[/tex], [tex]v= 60m/s[/tex]. M và N nằm trên dây cách nhau 0.75 m. Sóng từ M đến N. Chọn trục biểu diễn sao cho chiều dương hướng lên. Tại thời điểm t thì M có li độ âm và đang đi xuống. Tại lúc đó N có li độ và chiều chuyển động như thế nào?
A.âm,đi lên                                                     B.âm, đi xuống
C.dương,đi lên                                                D.dương, đi xuống
2/Một con lắc lò xo nằm ngang có lò xo [tex]k=100N/m[/tex], vật nhỏ khối lượng [tex]m=5/9kg[/tex], dao động điều hoà với biên độ [tex]A=2cm[/tex]. Khi vật đến vị trí có động năng bằng thế năng thì một vật khác [tex]m_0=0,5m[/tex] rơi thẳng đứng và dính chặt vào vật m. Khi đi qua VTCB hệ có tốc độ:
[tex]A.20cm/s[/tex]
[tex]B.30\sqrt{3}cm/s[/tex]
[tex]C.25cm/s[/tex]
[tex]D.5\sqrt{12}cm/s[/tex]
3/Một sóng dừng trên dây với bước sóng [tex]\lambda[/tex] với N là 1 nút sóng. 2 điểm [tex]M_1,M_2[/tex] ở 2 phía của N và có VTCB cách N những đoạn lần lượt là [tex]\lambda /12[/tex] và [tex]\lambda /3[/tex]. Ở vị trí có li độ khác 0 thì tỉ số li độ của [tex]M_1[/tex] so với [tex]M_2[/tex] là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: nhung pham trong 06:40:14 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1/Một sóng ngang có [tex]f= 100Hz[/tex], [tex]v= 60m/s[/tex]. M và N nằm trên dây cách nhau 0.75 m. Sóng từ M đến N. Chọn trục biểu diễn sao cho chiều dương hướng lên. Tại thời điểm t thì M có li độ âm và đang đi xuống. Tại lúc đó N có li độ và chiều chuyển động như thế nào?
A.âm,đi lên                                                     B.âm, đi xuống
C.dương,đi lên                                                D.dương, đi xuống
2/Một con lắc lò xo nằm ngang có lò xo [tex]k=100N/m[/tex], vật nhỏ khối lượng [tex]m=5/9kg[/tex], dao động điều hoà với biên độ [tex]A=2cm[/tex]. Khi vật đến vị trí có động năng bằng thế năng thì một vật khác [tex]m_0=0,5m[/tex] rơi thẳng đứng và dính chặt vào vật m. Khi đi qua VTCB hệ có tốc độ:
[tex]A.20cm/s[/tex]
[tex]B.30\sqrt{3}cm/s[/tex]
[tex]C.25cm/s[/tex]
[tex]D.5\sqrt{12}cm/s[/tex]
3/Một sóng dừng trên dây với bước sóng [tex]\lambda[/tex] với N là 1 nút sóng. 2 điểm [tex]M_1,M_2[/tex] ở 2 phía của N và có VTCB cách N những đoạn lần lượt là [tex]\lambda /12[/tex] và [tex]\lambda /3[/tex]. Ở vị trí có li độ khác 0 thì tỉ số li độ của [tex]M_1[/tex] so với [tex]M_2[/tex] là bao nhiêu?
câu 3 có phải đáp án là 1/căn 3 k bạn ,mình cũng k biết là cách mình làm có đúng k ,nếu đúng thì mình sẽ nói cách làm


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:54:00 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
câu 3 có phải đáp án là 1/căn 3 k bạn ,mình cũng k biết là cách mình làm có đúng k ,nếu đúng thì mình sẽ nói cách làm
Do M1 và M2 nằm ở 2 bên của N nên chúng ngược pha.
u M1 = 2A. sin[tex]\frac{2\pi }{12}[/tex]. sin[tex]\phi[/tex]
u M2 = 2A. sin[tex]\frac{2\pi }{3} [tex]sin (\phi +\pi )[/tex]
nên tỉ số li độ M1 và M2 là 1 : căn 3


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 07:20:12 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
   
2/Một con lắc lò xo nằm ngang có lò xo [tex]k=100N/m[/tex], vật nhỏ khối lượng [tex]m=5/9kg[/tex], dao động điều hoà với biên độ [tex]A=2cm[/tex]. Khi vật đến vị trí có động năng bằng thế năng thì một vật khác [tex]m_0=0,5m[/tex] rơi thẳng đứng và dính chặt vào vật m. Khi đi qua VTCB hệ có tốc độ:
[tex]A.20cm/s[/tex]
[tex]B.30\sqrt{3}cm/s[/tex]
[tex]C.25cm/s[/tex]
[tex]D.5\sqrt{12}cm/s[/tex]
Khi m0 rơi vào m thì m đang có một vận tốc là v1 = v(max) : [tex]\sqrt{2}[/tex]
Do va chạm là va chạm mềm nên khi m0 rơi vào thì 2 vật m0 và m sẽ dính vào nhau và dao động với vận tốc v2 được tính theo công thức:             v1 . m = v2 (m0 + m)
Như vậy lúc 2 vật chạm nhau thì vật m có thế năng là W/2 + thêm 1 động năng mới W = 1:2. (m0 + m1). [tex](v2)^{2}[/tex]
Năng lương này chính là năng lượng của hệ vật lúc sau và bằng 1:2. (mo+m1). [tex](v max)^{2}[/tex]
từ đó tính được vmax = 20cm/sTiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: hungnq trong 07:26:47 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Cảm ơn các bạn, đáp án của 3 câu là 1A,2A,câu 3 là [tex]-1/\sqrt{3} [/tex]
Quả thật chưa gặp đề nào khủng khiếp như đề Chuyên TB lần này.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: hungnq trong 04:46:49 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Còn câu 1 ai giúp em với ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:14:42 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
1/Một sóng ngang có [tex]f= 100Hz[/tex], [tex]v= 60m/s[/tex]. M và N nằm trên dây cách nhau 0.75 m. Sóng từ M đến N. Chọn trục biểu diễn sao cho chiều dương hướng lên. Tại thời điểm t thì M có li độ âm và đang đi xuống. Tại lúc đó N có li độ và chiều chuyển động như thế nào?
A.âm,đi lên                                                     B.âm, đi xuống
C.dương,đi lên                                                D.dương, đi xuống


Bạn xem hình đính kèm.

Độ lệch pha giữa M và N: [tex]\Delta \varphi = \frac{2\pi \Delta d}{\lambda }= \frac{5\pi }{2}[/tex]

Ta có thể biểu diễn M và N như hình. Theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) thì M đang có li độ âm và đi xuống (về biên âm), thì từ độ lệch pha suy ra N đang có li độ âm và đang đi lên (về VTCB O).

Đáp án A.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:59:38 PM Ngày 19 Tháng Năm, 2012
1/Một sóng ngang có [tex]f= 100Hz[/tex], [tex]v= 60m/s[/tex]. M và N nằm trên dây cách nhau 0.75 m. Sóng từ M đến N. Chọn trục biểu diễn sao cho chiều dương hướng lên. Tại thời điểm t thì M có li độ âm và đang đi xuống. Tại lúc đó N có li độ và chiều chuyển động như thế nào?
A.âm,đi lên                                                     B.âm, đi xuống
C.dương,đi lên                                                D.dương, đi xuống
Độ lệch pha giữa M và N: [tex]\Delta \varphi = \frac{2\pi \Delta d}{\lambda }= \frac{5\pi }{2}[/tex]

Ta có thể biểu diễn M và N như hình. Theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) thì M đang có li độ âm và đi xuống (về biên âm), thì từ độ lệch pha suy ra N đang có li độ âm và đang đi lên (về VTCB O).

Đáp án A.
em nghĩ là:
Sóng truyền từ M đến N thì góc ở M lớn hơn góc ở N khi đó thì hình vẽ như thầy theo em sẽ có vị trí N là ở góc phần tư thứ nhất tức là N đang có li độ dương và vận tốc âm nên N dương và đi xuống


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 09:48:19 AM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Mọi người cho ý kiến với!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: nhung pham trong 05:56:51 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
bài này trong đề thi thử ,đáp án là D


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: hungnq trong 06:03:21 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Đáp án trong tờ thi thử của mình lại là A.
Xin lỗi thầy và các bạn nếu đáp án sai.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: nhung pham trong 06:06:06 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Đáp án trong tờ thi thử của mình lại là A.
Xin lỗi thầy và các bạn nếu đáp án sai.
mình cũng làm ra đáp án như của bạn nhưng đáp án trong đề mình là dương ,đi xuống ,mình cũng bó tay lun


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 07:44:13 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
Đáp án trong tờ thi thử của mình lại là A.
Xin lỗi thầy và các bạn nếu đáp án sai.
mình cũng làm ra đáp án như của bạn nhưng đáp án trong đề mình là dương ,đi xuống ,mình cũng bó tay lun
ok đáp án D là đúng rồi!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: thesea trong 11:41:23 PM Ngày 20 Tháng Năm, 2012
   
2/Một con lắc lò xo nằm ngang có lò xo [tex]k=100N/m[/tex], vật nhỏ khối lượng [tex]m=5/9kg[/tex], dao động điều hoà với biên độ [tex]A=2cm[/tex]. Khi vật đến vị trí có động năng bằng thế năng thì một vật khác [tex]m_0=0,5m[/tex] rơi thẳng đứng và dính chặt vào vật m. Khi đi qua VTCB hệ có tốc độ:
[tex]A.20cm/s[/tex]
[tex]B.30\sqrt{3}cm/s[/tex]
[tex]C.25cm/s[/tex]
[tex]D.5\sqrt{12}cm/s[/tex]
Khi m0 rơi vào m thì m đang có một vận tốc là v1 = v(max) : [tex]\sqrt{2}[/tex]
Do va chạm là va chạm mềm nên khi m0 rơi vào thì 2 vật m0 và m sẽ dính vào nhau và dao động với vận tốc v2 được tính theo công thức:             v1 . m = v2 (m0 + m)
Như vậy lúc 2 vật chạm nhau thì vật m có thế năng là W/2 + thêm 1 động năng mới W = 1:2. (m0 + m1). [tex](v2)^{2}[/tex]
Năng lương này chính là năng lượng của hệ vật lúc sau và bằng 1:2. (mo+m1). [tex](v max)^{2}[/tex]
từ đó tính được vmax = 20cm/s


Trong câu này, mình thấy cách giải có chỗ này chưa thỏa đáng
Vì vật m0 rơi thẳng đứng, còn m thì chuyển động theo phương ngang, vậy đâu có biểu thức  v1 . m = v2 (m0 + m) được đâu.
Mong các bạn tiếp tục cho ý kiến. Đề thế này quả là "chua" quá


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: hungnq trong 07:11:55 AM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
Đây là bảo toàn động lượng theo phương ngang, nghĩa là động lượng theo phương thằng đứng của vật rơi xuống bằng 0.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:08:22 PM Ngày 21 Tháng Năm, 2012
   
2/Một con lắc lò xo nằm ngang có lò xo [tex]k=100N/m[/tex], vật nhỏ khối lượng [tex]m=5/9kg[/tex], dao động điều hoà với biên độ [tex]A=2cm[/tex]. Khi vật đến vị trí có động năng bằng thế năng thì một vật khác [tex]m_0=0,5m[/tex] rơi thẳng đứng và dính chặt vào vật m. Khi đi qua VTCB hệ có tốc độ:
[tex]A.20cm/s[/tex]
[tex]B.30\sqrt{3}cm/s[/tex]
[tex]C.25cm/s[/tex]
[tex]D.5\sqrt{12}cm/s[/tex]
Khi m0 rơi vào m thì m đang có một vận tốc là v1 = v(max) : [tex]\sqrt{2}[/tex]
Do va chạm là va chạm mềm nên khi m0 rơi vào thì 2 vật m0 và m sẽ dính vào nhau và dao động với vận tốc v2 được tính theo công thức:             v1 . m = v2 (m0 + m)
Như vậy lúc 2 vật chạm nhau thì vật m có thế năng là W/2 + thêm 1 động năng mới W = 1:2. (m0 + m1). [tex](v2)^{2}[/tex]
Năng lương này chính là năng lượng của hệ vật lúc sau và bằng 1:2. (mo+m1). [tex](v max)^{2}[/tex]
từ đó tính được vmax = 20cm/s


Trong câu này, mình thấy cách giải có chỗ này chưa thỏa đáng
Vì vật m0 rơi thẳng đứng, còn m thì chuyển động theo phương ngang, vậy đâu có biểu thức  v1 . m = v2 (m0 + m) được đâu.
Mong các bạn tiếp tục cho ý kiến. Đề thế này quả là "chua" quá
Đây là va chạm mềm mà bạn


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử chuyên Thái Bình
Gửi bởi: khoaismart trong 12:31:06 AM Ngày 23 Tháng Năm, 2012
1/Một sóng ngang có [tex]f= 100Hz[/tex], [tex]v= 60m/s[/tex]. M và N nằm trên dây cách nhau 0.75 m. Sóng từ M đến N. Chọn trục biểu diễn sao cho chiều dương hướng lên. Tại thời điểm t thì M có li độ âm và đang đi xuống. Tại lúc đó N có li độ và chiều chuyển động như thế nào?
A.âm,đi lên                                                     B.âm, đi xuống
C.dương,đi lên                                                D.dương, đi xuống


Bạn xem hình đính kèm.

Độ lệch pha giữa M và N: [tex]\Delta \varphi = \frac{2\pi \Delta d}{\lambda }= \frac{5\pi }{2}[/tex]

Ta có thể biểu diễn M và N như hình. Theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ) thì M đang có li độ âm và đi xuống (về biên âm), thì từ độ lệch pha suy ra N đang có li độ âm và đang đi lên (về VTCB O).

Đáp án A.

Do M có li độ âm nên M đang nằm ở cung số 3 và N ở cung số 4. khi đó N: âm và đang đi lên.