Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vnstarry trong 01:35:24 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8728



Tiêu đề: dao động
Gửi bởi: vnstarry trong 01:35:24 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
các bạn và các thầy giả giúp em bài tập này với giải chi huóng dẫn cụ thể nhé
Câu 6: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 50N/m, độ dài tự nhiên l0
= 40cm, vật nặng có khối lượng m = 100g, lấy g = 10m/s2. Khi vật dao động thì lò xo có độ dài cực tiểu là 32cm. Biên
độ dao động có giá trị bao nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: dao động
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 02:02:24 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
các bạn và các thầy giả giúp em bài tập này với giải chi huóng dẫn cụ thể nhé
Câu 6: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 50N/m, độ dài tự nhiên l0
= 40cm, vật nặng có khối lượng m = 100g, lấy g = 10m/s2. Khi vật dao động thì lò xo có độ dài cực tiểu là 32cm. Biên
độ dao động có giá trị bao nhiêu
[tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{\Delta l}}=\sqrt{\frac{k}{m}}\Rightarrow \Delta l=2cm[/tex]
mà:[tex]Lmin=Lo+\Delta l-A[/tex]=>A=?????????