Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 12:46:31 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8724Tiêu đề: Mạch LC tụ xoay
Gửi bởi: onehitandrun trong 12:46:31 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1/Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay hàm bậc nhất từ giá trị C1=10pF đến C2=370pF tương ứng khi góc quay của bạn tụ tăng dần từ [tex] 0^0 \to 180^0 [/tex].Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm  L=2muyF để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu.Để thu được sóng điện từ có bước sóng 18,84m thì phải xoay tụ ở vị trí tương úng với góc quay bằng?
A.90      B.180       C.20          D.50
2/Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm [tex] L=\frac{1}{108{\pi}^2} mH [/tex] và một tụ xoay.Tụ xoay biến thiên theo góc xoay C=m + 30(pF).Để thu được sóng điện từ có bước sóng 15m thì góc xoay của tụ phải là?
A.78       B.45          C.37,5          D.12,23
Mong thày cô và mấy bạn giải chi tiết,giải thích rõ giùm em dạng này.Em xin chân thành cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC tụ xoay
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:04:58 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1/Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay hàm bậc nhất từ giá trị C1=10pF đến C2=370pF tương ứng khi góc quay của bạn tụ tăng dần từ [tex] 0^0 \to 180^0 [/tex].Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm  L=2muyF để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu.Để thu được sóng điện từ có bước sóng 18,84m thì phải xoay tụ ở vị trí tương úng với góc quay bằng?
A.90      B.180       C.20          D.50

Khi [tex]\Delta Co=Cmax-Cmin <-->\Delta \alpha =180 -0= 180*[/tex]
Khi [tex]\Delta C=C-Cmin <-->\Delta \alpha[/tex]

vậy [tex]\Delta \alpha =180*\frac{C-Cmin}{Cmax-Cmin}[/tex]

Ta có [tex]\lambda =2II\sqrt{LC}c[/tex]--->C=5.10-11 m=50pF

Vậy -->[tex]\Delta \alpha =[/tex] =20*
Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC tụ xoay
Gửi bởi: mark_bk99 trong 01:13:26 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

2/Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm [tex] L=\frac{1}{108{\pi}^2} mH [/tex] và một tụ xoay.Tụ xoay biến thiên theo góc xoay C=m + 30(pF).Để thu được sóng điện từ có bước sóng 15m thì góc xoay của tụ phải là?
A.78       B.45          C.37,5          D.12,23

Ta có Tụ xoay biến thiên theo hàm bậc I :C=m+ 30

Với m là góc xoay của tụ  ,Từ [tex]\lambda[/tex], L --->C=67,5 pF
  --->m=37,5Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC tụ xoay
Gửi bởi: duonghaitq trong 02:01:06 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1/ Đặt C=C0+kx (x là góc xoay của tụ)
+ Khi C=10pF, x=0 do ==>C0=10
+ khi C=370, x=180 ===> k=2
==> C=10+2x (pF) (*)
ta có: lamda=2[tex]\pi[/tex]c.[tex]\sqrt{LC}[/tex] ===>C =50pF
rồi thay vào (*) ==>x=20.
2/ tương tự, ra C.