Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 11:58:26 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8720Tiêu đề: Giúp em một số câu trong đề thi thử của Bộ Giáo Dục
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 11:58:26 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Câu 1:Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng là 11cm đều dao động theo phương trình u=acos(20[tex]\inline \pi[/tex]t)mm trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 0,4m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm gần nhất dao động cùng pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu?
A.32cm
B.8cm
C.24cm
D.4cm

Câu 2:Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng: uA=4.c0s(wt) và uB=2.cos(wt+[tex]\frac{\varphi }{3}[/tex])(cm), coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tính biên độ sóng tại trung điểm O của đoạn AB?
A.5,6cm
B.5,3cm
C.0
D.4,2cm

Câu 3:Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mặc nối tiếp nhau. Đoạn mạch AM gồm R nối tiếp với tụ điện, đoạn MB chỉ có cuộn dây thuần cảm. Đặt giữa hai đầu đoạn mạch AB điện áp uAB=120[tex]\sqrt{2[/tex]cos(100[tex]\inline \pi[/tex]t)V. Lúc đó hệ số công suất của mạch AM bằng 0,4 và đoạn mạch AB bằng 0,3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng?
A.120V
B.160V
C.90V
D.40V


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử của Bộ Giáo Dục
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:17:36 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Câu 1:Hai nguồn kết hợp S1 và S2 cách nhau một khoảng là 11cm đều dao động theo phương trình u=acos(20[tex]\inline \pi[/tex]t)mm trên mặt nước. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước 0,4m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Hỏi điểm gần nhất dao động cùng pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách nguồn S1 bao nhiêu?
A.32cm
B.8cm
C.24cm
D.4cm
BGD cũng có đề thi thử hà? em post nguyên đề hay cho link nhé?
Câu1:
[tex]\lambda=4cm[/tex]
Pha của điểm M nằm trên đường TT có dạng : [tex]\varphi_M=2\pi.d/\lambda[/tex] ==> M đồng pha khi [tex]2\pi.d/\lambda=k2\pi ==> d=k\lambda > AB/2 ==> k>1,375 ==> k=2[/tex]
[tex]==> d=2\lambda=8 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử của Bộ Giáo Dục
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:22:47 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Câu 2:Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng: uA=4.c0s(wt) và uB=2.cos(wt+[tex]\frac{\varphi }{3}[/tex])(cm), coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tính biên độ sóng tại trung điểm O của đoạn AB?
A.5,6cm
B.5,3cm
C.0
D.4,2cm
[tex]\varphi/3[/tex] hay [tex]\pi/3[/tex]
trieubeo giải theo [tex]\pi/3[/tex]
Độ lệch pha 2 sóng tới tại O : [tex]\Delta \varphi=\pi/3[/tex]
Công thức tính biên độ sóng: [tex]A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1.A_2.cos(\Delta \varphi) ==> A=5,29cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử của Bộ Giáo Dục
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:26:48 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Câu 3:Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mặc nối tiếp nhau. Đoạn mạch AM gồm R nối tiếp với tụ điện, đoạn MB chỉ có cuộn dây thuần cảm. Đặt giữa hai đầu đoạn mạch AB điện áp uAB=120[tex]\sqrt{2[/tex]cos(100[tex]\inline \pi[/tex]t)V. Lúc đó hệ số công suất của mạch AM bằng 0,4 và đoạn mạch AB bằng 0,3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng?
A.120V
B.160V
C.90V
D.40V
[tex]cos(\varphi)=UR/U ==> UR=36V ==> U_{AM}=UR/cos(\varphi_{AM})=90V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu trong đề thi thử của Bộ Giáo Dục
Gửi bởi: quark trong 12:37:34 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Bạn ơi cho mình link down mấy đề đó đi