Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thesea trong 11:17:32 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8714Tiêu đề: Câu phản ứng hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: thesea trong 11:17:32 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
"Dưới tác dụng của bức xạ gamma, hạt nhân C12 biến thành 3 hạt anpha. Biết m_anpha=4,0015 u; m_C=11,9968 u; 1u=931,5 Mev/c^2, h=6,625.10^-34 J.s, c=3.10^8 m/s. Bước sóng dài nhất của photon gamma để phản ứng có thể xảy ra là:
A. 2,96.10^-13 m
B. 2,96.10^-14 m
C. 3,01.10^-14 m
D. 1,7.10^-15 m"
(Thi thử lần 2 THPT Trần Nhân Tông)

Đáp án D
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ.Tiêu đề: Trả lời: Câu phản ứng hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 02:39:14 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Bài này giải nhiều trên diễn đàn rồi em tự tìm đi


Tiêu đề: Trả lời: Câu phản ứng hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: onehitandrun trong 02:46:51 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Bài này giải nhiều trên diễn đàn rồi em tự tìm đi
Tính năng lượng liên kết ra:
Ta có [tex] {\delta}E=\frac{hc}{\lambda} \to \lambda= ... [/tex]