Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: leehoongzoo trong 11:06:21 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8713Tiêu đề: Ai có cách giải hay cho bài tập sóng cơ này không
Gửi bởi: leehoongzoo trong 11:06:21 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
cho hai nguồn sóng kết hợp S1,S2 có phương trình u1=u2=2acoswt,bước sóng bằng 1,2cm.khoảng cách S1S2=10lamda.nếu đặt nguồn sóng S3 vào hệ trên có pt u3=acoswt trên đường trung trực S1S2,sao cho tam giác S1S2S3 vuông.Tại M cách trung điểm O của S1S2 đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu dao động với biên độ 5a


Tiêu đề: Trả lời: Ai có cách giải hay cho bài tập sóng cơ này không
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:12:21 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Câu này tối qua mọi người giải rồi bạn chịu khó tìm nhé


Tiêu đề: Trả lời: Ai có cách giải hay cho bài tập sóng cơ này không
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:42:53 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Câu này tối qua mọi người giải rồi bạn chịu khó tìm nhé
mình nhầm bạn làm thế này nhé
sóng do 2 nguồn S1 và s2 gửi tới tai trung điểm của S1s1
[tex]uO=4a.cos(\omega t)[/tex] gọi M là 1 điểm trên trung trực của S1S2 trong khoảng S3O
uMO=4a.cos([tex]\omega[/tex]t-[tex]2\frac{\Pi d}{\lambda }[/tex])
uMS3=acos([tex]\omega t-\frac{2\Pi \left(\frac{S1S2}{2}-d \right)}{\lambda }[/tex])
để biên độ tổng hợp là 5a thì 2 phường trình trên cùng pha
=>d=[tex]\lambda \left(2,5+\frac{k}{2} \right)[/tex]
d>0=>d=0,6