Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 03:10:46 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8708Tiêu đề: Một Số Câu Trong Đề THi thử
Gửi bởi: KPS trong 03:10:46 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết [tex]R=100\sqrt{3}\Omega [/tex] ; điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng [tex]u=U\sqrt{2}cos100\pi t V [/tex] , mạch có L biến đổi được. Khi [tex]L =2/\pi (H)[/tex] thì ULC = U/2 và mạch có tính dung kháng. Để ULC = 0 thì độ tự cảm có giá trị bằng:
[tex]A. 1/\pi H[/tex]

[tex]B. 4/\pi H[/tex]
 
[tex]C. 1/3\pi H[/tex] 
   
[tex]D.  3/\pi H[/tex]

2)Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số f0. Khi xoay tụ một góc φ1 thì mạch thu được sóng có tần số f1 = 0,5f0. Khi xoay tụ một góc φ2 thì mạch thu được sóng có tần số f2 = f0/3. Tỉ số giữa hai góc xoay là:

[tex]A. \varphi_2 /\varphi_1=3/8[/tex]

[tex]B. \varphi_2 /\varphi_1=1/3[/tex]

[tex]C. \varphi_2 /\varphi_1=3[/tex]

[tex]D. \varphi_2 /\varphi_1=8/3[/tex]

mọi người giúp mình vs nhé hi^^


Tiêu đề: Trả lời: Một Số Câu Trong Đề THi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:13:55 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết [tex]R=100\sqrt{3}\Omega [/tex] ; điện áp hai đầu đoạn mạch có dạng [tex]u=U\sqrt{2}cos100\pi t V [/tex] , mạch có L biến đổi được. Khi [tex]L =2/\pi (H)[/tex] thì ULC = U/2 và mạch có tính dung kháng. Để ULC = 0 thì độ tự cảm có giá trị bằng:
[tex]A. 1/\pi H[/tex]

[tex]B. 4/\pi H[/tex]
  
[tex]C. 1/3\pi H[/tex]  
   
[tex]D.  3/\pi H[/tex]


Khi [tex]L =2/\pi (H)\Rightarrow Z_{L} = 200\Omega[/tex]

ULC = U/2 và mạch có tính dung kháng.Vẽ giản đố vecto ta có nửa tam giác đều

[tex]Z_{C}-Z_{L}= R\frac{\sqrt{3}}{3}\Rightarrow Z_{C} = 300 \Omega [/tex]

Đề ULC = 0 ta có [tex]Z_{C}=Z'_{L} \Rightarrow L = 3/\pi H[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một Số Câu Trong Đề THi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:29:57 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012

2)Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có tần số f0. Khi xoay tụ một góc φ1 thì mạch thu được sóng có tần số f1 = 0,5f0. Khi xoay tụ một góc φ2 thì mạch thu được sóng có tần số f2 = f0/3. Tỉ số giữa hai góc xoay là:

[tex]A. \varphi_2 /\varphi_1=3/8[/tex]

[tex]B. \varphi_2 /\varphi_1=1/3[/tex]

[tex]C. \varphi_2 /\varphi_1=3[/tex]

[tex]D. \varphi_2 /\varphi_1=8/3[/tex]Ta có : [tex]T_{0} = 2\pi \sqrt{C_{0}L}[/tex] ; [tex]T_{1} = 2\pi \sqrt{C_{1}L}[/tex] ; [tex]T_{2} = 2\pi \sqrt{C_{2}L}[/tex]

[tex]T_{1} = 2T_{0}\Rightarrow C_{1} = 4C_{0}[/tex] ; [tex]T_{2} = 3T_{0}\Rightarrow C_{2} = 9C_{0}[/tex]

[tex]C_{0} = a\alpha + b[/tex]

[tex]C_{1} = a(\alpha + \varphi _{1}) + b = C_{0} + a\varphi _{1} \Rightarrow a\varphi _{1} = 3C_{0}[/tex]

Tương tự : [tex]C_{2} = a(\alpha + \varphi _{2}) + b = C_{0} + a\varphi _{2} \Rightarrow a\varphi _{2} = 8C_{0}[/tex]

Đáp án D