Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mizu_pro trong 11:09:28 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8706Tiêu đề: SÓNG CƠ
Gửi bởi: mizu_pro trong 11:09:28 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Hai nguồn kết hơp A, B dao động ngược pha với tần số 15 Hz, cách nhau một đoạn AB=10 cm. Sóng tạo thành trên mặt chất lỏng lan truyền với vận tốc 7,5 cm/s.
Trên khoảng CD (thỏa mãn CD vuông với AB tại M và MC=MD=4cm, MA=3 cm) có bao nhiêu điểm dao động với bieen độ cực đại???
A.3
B.5
C.2
D.4

mọi nguwoif giải giúp mình câu này nhé [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG CƠ
Gửi bởi: missyou266 trong 11:39:25 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
http://moon.vn/baigiang/Flash.aspx?ChuyenDeID=840&SubjectID=2
ban ni xem link nay nhe!!


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG CƠ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:40:04 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Hai nguồn kết hơp A, B dao động ngược pha với tần số 15 Hz, cách nhau một đoạn AB=10 cm. Sóng tạo thành trên mặt chất lỏng lan truyền với vận tốc 7,5 cm/s.
Trên khoảng CD (thỏa mãn CD vuông với AB tại M và MC=MD=4cm, MA=3 cm) có bao nhiêu điểm dao động với bieen độ cực đại???
A.3
B.5
C.2
D.4

mọi nguwoif giải giúp mình câu này nhé [-O< [-O< [-O<
Hướng dẫn:
em tính CA=? CB=?
cho N chạy trên CM, nếu N trùng với C thì NB-NA =CB-CA=a (giả sử CB-CA=a)
nếu N nằm giữa CM thì: NB -NA =(2k+1).lamda/2
nếu N trùng với M thì: NB-NA =4
ta có: a<=(2k+1).lamda/2 <=4
từ đó suy ra các giá trị của k
làm tương tự cho đoạn DM


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG CƠ
Gửi bởi: mizu_pro trong 12:29:58 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Em cũng làm giống cách của thầy ngulau nhưng ra đáp án là 4 cực đại. còn đáp số trong sách là B.5


Tiêu đề: Trả lời: SÓNG CƠ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:39:57 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Em cũng làm giống cách của thầy ngulau nhưng ra đáp án là 4 cực đại. còn đáp số trong sách là B.5

Dạng bài này nếu ra số lẽ thì giao điểm CD với AB tứ là M phải là cực đại.Mà bài này dễ dàng nhận thấy điều đó là không thể
[tex]k_M=(MB-MA)/\lambda=8[/tex] (cực tiểu thứ 8)
Tại C hay D : [tex]K_C=(CB-CA)/\lambda=(\sqrt{65}-5)/\lambda=6,12[/tex] ==> có 2 đường cực đại ứng với k=6,5 và k=7,5 hay 4 điểm cực đại trên CD