Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 10:11:25 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8704Tiêu đề: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:11:25 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
bài 1.Chọn câu đúng khi nói về mỗi quan hệ giữa năng lượng điện trường và từ trường trong mạch dao động lý tưởng LC
 A.biến thiên điều hòa chu kì T, cùng biên độ W và cùng pha
 B..........................................................2W...............
 C....................................2T,.........................ngược pha
 D.....................................T/2.................W/2...............

bài 2.Một tế bào quang điện có anot va catot đều là những bản kim loại phẳng,đặt song song đối diện và cách nhau 2cm. Đặt vào anot và catot 1 hiệu điện thế 8V, sau đó chiếu vào 1 điểm trên catot 1 tia sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] xảy ra hiện tượng quang điện. Biết hiệu điện thế hãm của kim loại làm catot ứng với bức xạ trên là 2V. Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có e đập vào bằng?


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:24:18 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
bài 3.Một vật có khối lượng m=100g chuyển động với phương trình X=4+Acos [tex]\omega[/tex]t(cm;s).Trong đó là những hằng số. Biết rằng cứ sau một khoảng thời gian ngắn nhất [tex]\frac{\Pi }{30}[/tex] thì vật lại cách vị trí cân bằng [tex]4\sqrt{2}[/tex]cm. Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí x1= -4cm.


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:03:27 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Bài 4.Cuộn sơ cấp có N1= 1000 vòng, U1=110V, thứ cấp có N2 = 2000 vòng, U2= 216V. Tính tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp ?


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: kydhhd trong 12:10:19 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Bài 4.Cuộn sơ cấp có N1= 1000 vòng, U1=110V, thứ cấp có N2 = 2000 vòng, U2= 216V. Tính tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp ?
[tex]\frac{Ul}{U2}=\frac{N1}{N2}=1/2\Rightarrow Ul=0,5U2=108V[/tex]
[tex]110^{2}=Ul^{2}+Ur^{2}\Rightarrow Ur=20,9V\Rightarrow r/Zl=20,9/108=0,19[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:13:41 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Bài 4.Cuộn sơ cấp có N1= 1000 vòng, U1=110V, thứ cấp có N2 = 2000 vòng, U2= 216V. Tính tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp ?
[tex]\frac{Ul}{U2}=\frac{N1}{N2}=1/2\Rightarrow Ul=0,5U2=108V[/tex]
[tex]110^{2}=Ul^{2}+Ur^{2}\Rightarrow Ur=20,9V\Rightarrow r/Zl=20,9/108=0,19[/tex]

không có đáp án
A    0.15                                     B    0.1
C    0.5                                    D    0.12


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: missyou266 trong 12:35:17 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
cau 2: ap dụng công thức : R =2d căn(Uh/U)=8 cm


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: mizu_pro trong 12:36:31 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012


bài 2.Một tế bào quang điện có anot va catot đều là những bản kim loại phẳng,đặt song song đối diện và cách nhau 2cm. Đặt vào anot và catot 1 hiệu điện thế 8V, sau đó chiếu vào 1 điểm trên catot 1 tia sáng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] xảy ra hiện tượng quang điện. Biết hiệu điện thế hãm của kim loại làm catot ứng với bức xạ trên là 2V. Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có e đập vào bằng?

Aps dụng công thức R=2d[tex]\sqrt{Uh/UAK}[/tex]  ==>R


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:47:49 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Có ai hiểu hiện tượng nó là như thế nào không bản chất của cái này là thế nào bai2 ý
giải chi tiết giùm


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: kydhhd trong 12:55:56 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Có ai hiểu hiện tượng nó là như thế nào không bản chất của cái này là thế nào bai2 ý
giải chi tiết giùm
Bài này mình nghĩ thế này khi chiếu ánh sang vào catod thì electron sẽ bật ra theo mọi phương khác nhau. Nếu electron bật ra với vận tốc theo phương song song với mặt catot , do tác dụng của điện trường sẽ làm nó chuyển động giống như chuyển động ném ngang và đay la hạt tạo nên bán bính lơn nhất


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:30:34 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
bài 3.Một vật có khối lượng m=100g chuyển động với phương trình X=4+Acos [tex]\omega[/tex]t(cm;s).Trong đó là những hằng số. Biết rằng cứ sau một khoảng thời gian ngắn nhất [tex]\frac{\Pi }{30}[/tex] thì vật lại cách vị trí cân bằng [tex]4\sqrt{2}[/tex]cm. Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí x1= -4cm.
Đặt [tex]X1=x-4 ==> X1=Acos(\omega.t)[/tex]
giả thiết nói cứ [tex]\pi/30 s[/tex] thì vật cách VTCB 1 đoạn như cũ (câu này không chuẩn đâu, dạng này có trong 1 đề thi CĐ năm nào đó làm cho bà con cãi nhau um tùm, nhưng bộ lấy T/4 làm TG)
[tex]==>X1=A/\sqrt{2}=4\sqrt{2} ==> A=8cm.[/tex] và [tex]T/4=\pi/30 ==> T=2\pi/15(s).[/tex]
+ Tại [tex]x=-4 ==> X1=-8 ==>[/tex] vật trùng biên âm [tex]==>v=0, F_{hp}=m.amax=1,8N[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: quark trong 12:23:12 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Thầy ơi x=4can2 chứ đâu phải X đâu thầy


Tiêu đề: Trả lời: xem giúp em bài này với
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:29:51 PM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
Thầy ơi x=4can2 chứ đâu phải X đâu thầy
cách VTCB tức là khoảng cách chứ không phải tọa độ.