Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gmvd trong 08:33:54 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8696Tiêu đề: bài tập lý về sóng nước cần các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: gmvd trong 08:33:54 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 1
quả lắc một đồng hồ xem như một con lắc đơn có m=0,5 kg, chiều dài l=60 cm. Ban đầu có biên độ góc là 8o , do ma sát sau 10 chu kì biên độ góc chỉ còn 6o, lấy g=10 m/s2.  Để dao động của con lắc được duy trì thì bộ máy đồng hồ phải có công suất là
A. 0,84 mW                       b. 0,64 mW
C. 0,48 mW                      D. 0,58 mW

câu 2
trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng đứng có phương trình US1=10sin(30[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/6) mm; US2=8cos(30[tex]\pi[/tex]t) mm
Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,2 m/s Xét hình chữ nhật S1MNS2 trên mặt nước; trong dó S1M=40cm. Số điểm dao đông cực tiểu trên MS2 là
A. 5.                  B. 3                    C. 4                        D. 5

câu 3:
Có 2 nguồn kết hợp S1S2 dao động với tần số 40Hz. Một điểm M cách S1 28cm và cách S2 23,5 cm. Cho tốc độ truyền sóng v=60 cm/s. Trong khoảng giữa điểm M và đường trung trực của S1S2 số dãy gơn lồi và lõm là
A. 3 gơn lồi , 3 gợm lõm
B. 2 lồi và 3 lõm
C. 2 lõm và 2 lồi
D. 3 lồi và 2 lõm

cảm ơn nhiêu


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lý về sóng nước cần các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:04:29 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 1
quả lắc một đồng hồ xem như một con lắc đơn có m=0,5 kg, chiều dài l=60 cm. Ban đầu có biên độ góc là 8o , do ma sát sau 10 chu kì biên độ góc chỉ còn 6o, lấy g=10 m/s2.  Để dao động của con lắc được duy trì thì bộ máy đồng hồ phải có công suất là
A. 0,84 mW                       b. 0,64 mW
C. 0,48 mW                      D. 0,58 mW

câu 2
trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng đứng có phương trình US1=10sin(30[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/6) mm; US2=8cos(30[tex]\pi[/tex]t) mm
Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,2 m/s Xét hình chữ nhật S1MNS2 trên mặt nước; trong dó S1M=40cm. Số điểm dao đông cực tiểu trên MS2 là
A. 5.                  B. 3                    C. 4                        D. 5

câu 3:
Có 2 nguồn kết hợp S1S2 dao động với tần số 40Hz. Một điểm M cách S1 28cm và cách S2 23,5 cm. Cho tốc độ truyền sóng v=60 cm/s. Trong khoảng giữa điểm M và đường trung trực của S1S2 số dãy gơn lồi và lõm là
A. 3 gơn lồi , 3 gợm lõm
B. 2 lồi và 3 lõm
C. 2 lõm và 2 lồi
D. 3 lồi và 2 lõm

cảm ơn nhiêu
bài 1 chắc thiếu đề: biên độ giảm theo cấp số nhân lùi vô hạn????
bài 2.=> hai nguồn lệch pha pi/3 giải hệ [tex]\Delta \varphi =\Pi +k2\Pi[/tex]
và [tex]\Delta \varphi +\frac{\Pi }{3}=\frac{\Pi \left(d1-d2 \right)}{\lambda }[/tex]
sau đó áp đặt điều kiện cho d1-d2 và biện luận số điểm cực tiểuTiêu đề: Trả lời: bài tập lý về sóng nước cần các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:10:54 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

câu 3:
Có 2 nguồn kết hợp S1S2 dao động với tần số 40Hz. Một điểm M cách S1 28cm và cách S2 23,5 cm. Cho tốc độ truyền sóng v=60 cm/s. Trong khoảng giữa điểm M và đường trung trực của S1S2 số dãy gơn lồi và lõm là
A. 3 gơn lồi , 3 gợm lõm
B. 2 lồi và 3 lõm
C. 2 lõm và 2 lồi
D. 3 lồi và 2 lõm

cảm ơn nhiêu
[tex]\lambda =1,5cm[/tex]; MS2-MS1=4,5=3[tex]\lambda[/tex]
bài này chắc thiếu 2 nguồn lệch pha thế nào nữ không thì không thể kết luận đượcTiêu đề: Trả lời: bài tập lý về sóng nước cần các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: gmvd trong 09:50:43 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu 1
quả lắc một đồng hồ xem như một con lắc đơn có m=0,5 kg, chiều dài l=60 cm. Ban đầu có biên độ góc là 8o , do ma sát sau 10 chu kì biên độ góc chỉ còn 6o, lấy g=10 m/s2.  Để dao động của con lắc được duy trì thì bộ máy đồng hồ phải có công suất là
A. 0,84 mW                       b. 0,64 mW
C. 0,48 mW                      D. 0,58 mW

câu 2
trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp S1,S2 cách nhau 30cm dao động theo phương thẳng đứng có phương trình US1=10sin(30[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/6) mm; US2=8cos(30[tex]\pi[/tex]t) mm
Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,2 m/s Xét hình chữ nhật S1MNS2 trên mặt nước; trong dó S1M=40cm. Số điểm dao đông cực tiểu trên MS2 là
A. 5.                  B. 3                    C. 4                        D. 5

câu 3:
Có 2 nguồn kết hợp S1S2 dao động với tần số 40Hz. Một điểm M cách S1 28cm và cách S2 23,5 cm. Cho tốc độ truyền sóng v=60 cm/s. Trong khoảng giữa điểm M và đường trung trực của S1S2 số dãy gơn lồi và lõm là
A. 3 gơn lồi , 3 gợm lõm
B. 2 lồi và 3 lõm
C. 2 lõm và 2 lồi
D. 3 lồi và 2 lõm

cảm ơn nhiêu

Đề này của vật lý tuổi trẻ nên không sai đâu các bạn