Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:32:20 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8695Tiêu đề: khe yâng, phóng xạ khó quá
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:32:20 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Bài 1:
    Khe yâng  có: a=2mm, D=3m, [tex]\lambda[/tex]=0,6[tex]\mu[/tex]m
Đặt một lắng kính có A=20' (1'=3.[tex]10^{-4}[/tex] rad), n=1,5. Lăng kính đặt sát vào 2 khe S1, S2. Biết AS1=4mm.Tìm vị trí vân trung tâm và vân sáng bậc 3.
       mình đọc mà k hiểu đề nữa cơ, ai giúp mình   với

Bài 2 Hạt nhân bị phân rã mất nhiều năng lượng nhất xảy ra trong phân rã nào sau đây:
   A. anpha     B. beta     C. gamma     D.  Cả ba
chọn đáp án nào, ai giải thích cho mình với nhé

Bài 3Một quả cầu khối lương m rớt xuống đất từ độ cao h,một quả cầu khác có khối lượng 2m cũng rớt từ độ cao h xuống đất.Khi quả cầu 2 tiếp đất, năng lượng nghỉ nó so với năng lượng nghỉ của quả cầu m như thế nào(gấp đôi,bé hơn 2 lần,gấp 4,bằng nhau..v..v..)?


Tiêu đề: Trả lời: khe yâng, phóng xạ khó quá
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 09:03:57 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
2. A nếu cùng một loại hạt nhân mà cùng lần lượt tạo ra các loại phóng xạ trên thì hạt :alpha có khối lượng lớn nhất --> Năng lượng mất lớn theo công thức E = m.c2


Tiêu đề: Trả lời: khe yâng, phóng xạ khó quá
Gửi bởi: anhngoca1 trong 05:57:18 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
còn 2 bài nữa ai giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: khe yâng, phóng xạ khó quá
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:45:08 AM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
Bài 3Một quả cầu khối lương m rớt xuống đất từ độ cao h,một quả cầu khác có khối lượng 2m cũng rớt từ độ cao h xuống đất.Khi quả cầu 2 tiếp đất, năng lượng nghỉ nó so với năng lượng nghỉ của quả cầu m như thế nào(gấp đôi,bé hơn 2 lần,gấp 4,bằng nhau..v..v..)?
NL nghỉ vật 1,2: [tex]E1=mC^2, E2=2m.C^2 ==> E2=2E1[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: khe yâng, phóng xạ khó quá
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:10:18 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
thầy ơi vậy thì cho độ cao h để làm gì ạ,


Tiêu đề: Trả lời: khe yâng, phóng xạ khó quá
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:01:33 PM Ngày 18 Tháng Năm, 2012
thầy ơi vậy thì cho độ cao h để làm gì ạ,
vì đề nói NL nghỉ nên mình chỉ ss năng lượng nghỉ, theo thầy  nó ảnh hưởng đến năng lượng toàn phần