Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:26:01 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8694Tiêu đề: tia X khó
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:26:01 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
1. Trong chùm tia X quang do ống tia X phát ra, thấy có những tia có tần số lớn nhất [tex]f_{m^ax}=5.10^{18}Hz[/tex].Trong 10s , người ta xác định được có [tex]0,5.10^{18}[/tex] hạt electron đập vào đối catốt .Đối catốt được làm nguội bằng một dòng nước chảy luồn bên trong. Nhiệt độ ở lối ra cao hơn lối vào là [tex]10{0}C[/tex]. Lưu lượng dòng nước chảy trong ống là bao nhiêu? Giả sử 100% động năng của chùm electron đều chuyển thành nhiệt làm nóng đối catốt. Nhiệt dung riêng và khối lượng riêng của nước là: [tex]C=4186J/kg. [/tex]độ; [tex]D=10^{3}kg/m^{3}[/tex]

[tex]A.L=4cm^{3}/s[/tex]

[tex]B.L=5cm^{3}/s[/tex]

[tex]C.L=4lit/s[/tex]

[tex]D.[/tex] Một giá trị khác

mọi người giúp mình với, mình tính ra A nhưng đáp án là C cơ


Tiêu đề: Trả lời: tia X khó
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:38:35 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Bài này giả thiết vô lý quá. Nếu 100% động năng của e chuyển thành nhiệt thì năng lượng chuyển thành năng lượng tia X lấy đâu ra?


Tiêu đề: Trả lời: tia X khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:38:06 AM Ngày 17 Tháng Năm, 2012
1. Trong chùm tia X quang do ống tia X phát ra, thấy có những tia có tần số lớn nhất [tex]f_{m^ax}=5.10^{18}Hz[/tex].Trong 10s , người ta xác định được có [tex]0,5.10^{18}[/tex] hạt electron đập vào đối catốt .Đối catốt được làm nguội bằng một dòng nước chảy luồn bên trong. Nhiệt độ ở lối ra cao hơn lối vào là [tex]10{0}C[/tex]. Lưu lượng dòng nước chảy trong ống là bao nhiêu? Giả sử 100% động năng của chùm electron đều chuyển thành nhiệt làm nóng đối catốt. Nhiệt dung riêng và khối lượng riêng của nước là: [tex]C=4186J/kg. [/tex]độ; [tex]D=10^{3}kg/m^{3}[/tex]

[tex]A.L=4cm^{3}/s[/tex]

[tex]B.L=5cm^{3}/s[/tex]

[tex]C.L=4lit/s[/tex]

[tex]D.[/tex] Một giá trị khác

mọi người giúp mình với, mình tính ra A nhưng đáp án là C cơ

Ta có : [tex]\frac{hc}{\lambda _{min}} = eU_{AK} = \frac{mv^{2}}{2}[/tex]

Giả thiết :" Giả sử 100% động năng của chùm electron đều chuyển thành nhiệt làm nóng đối catốt " (gần đúng vì thật ra trong các ống Coolidge chỉ có 99%)

[tex]N\frac{mv^{2}}{2} = NeU_{AK} = N\frac{hc}{\lambda _{min}} = Q = mc\Delta t[/tex]

Lưu lượng cần tìm : [tex]\frac{V}{T} = \frac{m}{D.T} = \frac{N}{T}. \frac{hc}{\lambda _{min}Dc\Delta t}[/tex]

D là khối lượng riêng của nước