Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thangco11a1 trong 07:02:47 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8691Tiêu đề: điện xoay chiều
Gửi bởi: thangco11a1 trong 07:02:47 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Mong mọi người giúp đỡ:
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm cuộn dây không thuần cảm ( L,r ), tụ C, điện trở R. Đoạn mạch AM chứa cuộn dây, đoạn MB gồm điện trở R và tụ C. Biết ZAB=[tex]\sqrt{Z_{AM}^{2}+ Z_{MB}^{2}}[/tex]. Viết biểu thức tính [tex]\omega[/tex]Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: mizu_pro trong 07:10:19 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Mong mọi người giúp đỡ:
Cho mạch điện xoay chiều AB gồm cuộn dây không thuần cảm ( L,r ), tụ C, điện trở R. Đoạn mạch AM chứa cuộn dây, đoạn MB gồm điện trở R và tụ C. Biết ZAB=[tex]\sqrt{Z_{AM}^{2}+ Z_{MB}^{2}}[/tex]. Viết biểu thức tính [tex]\omega[/tex]Từ ZAB=[tex]\sqrt{Z_{AM}^{2}+ Z_{MB}^{2}}[/tex] ==> UAM vuông UMB (vẽ giản đồ sẽ thấy)
Xét tam giác vuông đồng dạng sẽ có:
ZL/r =R/ZC ==>ZLZC = Rr ==>  [tex]\omega^2[/tex] =rRC/L


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: thangco11a1 trong 07:54:21 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu này bạn giải nhầm rồi. vì ZLxZC=LC. [tex]\omega[/tex] đã bị triệt tiêu


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: mizu_pro trong 10:52:38 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu này bạn giải nhầm rồi. vì ZLxZC=LC. [tex]\omega[/tex] đã bị triệt tiêu


tui có thấy bị triệt tiêu với gì đâu???
vẫn ra kq ma


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 11:12:40 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu này bạn giải nhầm rồi. vì ZLxZC=LC. [tex]\omega[/tex] đã bị triệt tiêu


tui có thấy bị triệt tiêu với gì đâu???
vẫn ra kq ma
[tex]Zl.Zc=\omega L\frac{1}{\omega C}=L/C???????[/tex]
bài này không đủ dữ kiện để tính omega


Tiêu đề: Trả lời: điện xoay chiều
Gửi bởi: mizu_pro trong 11:17:33 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
câu này bạn giải nhầm rồi. vì ZLxZC=LC. [tex]\omega[/tex] đã bị triệt tiêu


sorry bạn. bài đó tui giải sai rùi. 8-x