Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 08:04:42 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8675Tiêu đề: Dao động cơ & điện xc cần giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:04:42 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
ĐQ đăng lại bài cho duonghaitq, do đăng sai topic nên bị xóa.

Hai vật dao động điều hòa cùng pha ban đầu, cùng phương và cùng thời điểm với các tần số góc lần lượt là: [tex]\omega[/tex]1=[tex]\pi[/tex]/6; [tex]\omega[/tex]2=[tex]\pi[/tex]/3. Chọn gốc thời gian là lúc 2 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. thời gian ngắn nhất mà hai vật gặp nhau là bao nhiêu?
A. 1s                   B. 4s                          c. 2s                          D. 8s
e cảm ơn!!!

Một mạch điện gồm điện trở thuần R=200[tex]\Omega }[/tex] mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối 2 đầu đoạn mạch với 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy phát quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong mạch là I. khi rôto quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì cường độ hiệu dụng là 2[tex]\sqrt{2}[/tex]I. Nếu rôto của máy phát quay đều với tốc độ 800vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là:
A. 100[tex]\sqrt{2}[/tex]
B. 200[tex]\sqrt{2}[/tex]
C. 800[tex]\sqrt{2}[/tex]
D. 50[tex]\sqrt{2}[/tex]
 
em cảm ơn ạ!!!!!

P/S: @duonghaitq: ĐQ chỉ post bài giùm bạn lần này thôi, vì bạn vừa mới gia nhập Diễn đàn, lân sau bạn không được post bài trong 7 topic Tiến tới đề thi 2012.

Cảm ơn bạn!


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ & điện xc cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 08:49:36 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
ĐQ đăng lại bài cho duonghaitq, do đăng sai topic nên bị xóa.

Hai vật dao động điều hòa cùng pha ban đầu, cùng phương và cùng thời điểm với các tần số góc lần lượt là: [tex]\omega[/tex]1=[tex]\pi[/tex]/6; [tex]\omega[/tex]2=[tex]\pi[/tex]/3. Chọn gốc thời gian là lúc 2 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. thời gian ngắn nhất mà hai vật gặp nhau là bao nhiêu?
A. 1s                   B. 4s                          c. 2s                          D. 8s
e cảm ơn!!!
+nếu 2 vật có cùng biên độ. ĐA: t=2s
xem linh http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8511.msg39678#msg39678
+ Nếu 2 vật có biên độ khác nhau thì dung giản đồ véc tơ( bạn xem hình vẽ file đính kèm)
  tông 2 góc quay được là 180 độ
   [tex]\alpha 1+\alpha 2=\Pi =\omega 1.t+\omega 2.t=\frac{\Pi }{6}t+\frac{\Pi }{3}.\Rightarrow t=2s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ & điện xc cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 09:36:09 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
ĐQ đăng lại bài cho duonghaitq, do đăng sai topic nên bị xóa.


Một mạch điện gồm điện trở thuần R=200[tex]\Omega }[/tex] mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối 2 đầu đoạn mạch với 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy phát quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong mạch là I. khi rôto quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì cường độ hiệu dụng là 2[tex]\sqrt{2}[/tex]I. Nếu rôto của máy phát quay đều với tốc độ 800vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là:
A. 100[tex]\sqrt{2}[/tex]
B. 200[tex]\sqrt{2}[/tex]
C. 800[tex]\sqrt{2}[/tex]
D. 50[tex]\sqrt{2}[/tex]
 


[tex]n'=2n===> U'=2U, Zc'=0.5Zc[/tex]
[tex]I=\frac{U}{\sqrt{R^{2}+Zc^{2}}};I'=2\sqrt{2}I=\frac{2U}{\sqrt{R^{2}+(0,5)^{2}}}[/tex]
lập tỉ số tính được [tex]Xc=200\sqrt{2}[/tex]
[tex]Zc=200\sqrt{2}[/tex]
khi n''=4n thì Zc''=1/4Zc===>Zc''=[tex]50\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ & điện xc cần giúp
Gửi bởi: mizu_pro trong 09:47:01 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Một mạch điện gồm điện trở thuần R=200[tex]\Omega }[/tex] mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối 2 đầu đoạn mạch với 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy phát quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong mạch là I. khi rôto quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì cường độ hiệu dụng là 2[tex]\sqrt{2}[/tex]I. Nếu rôto của máy phát quay đều với tốc độ 800vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là:
A. 100[tex]\sqrt{2}[/tex]
B. 200[tex]\sqrt{2}[/tex]
C. 800[tex]\sqrt{2}[/tex]
D. 50[tex]\sqrt{2}[/tex]
 
em cảm ơn ạ!!!!!

no=800<=> ZCo=Zo.
==>n1=200 => ZC1=4Z0
==>n2=400 => ZC2=2Zo
(vì f tỉ lệ nghịch với ZC)

I1=[tex]\frac{NBS\omega 1 }{\sqrt{R^2+ZC1^2}}=\frac{NBS\omega 1 }{\sqrt{R^2+16ZCo^2}}[/tex]
I2=[tex]\frac{NBS\omega 2 }{\sqrt{R^2+ZC2^2}}=\frac{NBS\omega 2 }{\sqrt{R^2+4ZCo^2}}[/tex]
mà[tex]\frac{\omega 1 }{\omega 2}}[/tex]=f1/f2=n1/n2
==> I1/I2 ==> Zo=[tex]\frac{R }{2\sqrt{2}}[/tex]==>D