Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: jacksonndt trong 10:09:11 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8670Tiêu đề: Giải thích giúp em câu quang phổ vạch !
Gửi bởi: jacksonndt trong 10:09:11 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 37: Chiếu vào một đám nguyên tử hiđrô (đang ở trạng thái cơ bản) một chùm sáng đơn sắc mà phôtôn
trong chùm có năng lượng ε = EP–EK (EP, Elà năng lượng của nguyên tử hiđrô khi êlectron ở quỹ đạo P,K). Sau
đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử trên, ta thu được bao nhiêu vạch ?
K
A. 15 vạch. B. 10 vạch. C. 6 vạch. D. 3 vạch.
 Các thầy giải thích và vẽ hình minh họa giúp em với  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Giải thích giúp em câu quang phổ vạch !
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:45:34 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 37: Chiếu vào một đám nguyên tử hiđrô (đang ở trạng thái cơ bản) một chùm sáng đơn sắc mà phôtôn
trong chùm có năng lượng ε = EP–EK (EP, Elà năng lượng của nguyên tử hiđrô khi êlectron ở quỹ đạo P,K). Sau
đó nghiên cứu quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử trên, ta thu được bao nhiêu vạch ?
K
A. 15 vạch. B. 10 vạch. C. 6 vạch. D. 3 vạch.
 Các thầy giải thích và vẽ hình minh họa giúp em với  [-O<
mọi người thường dùng công thức sau đây
N=n(n-1)/2
n : số thứ tự mức năng lượng kích thích để nó chuyển về mức cơ bản, N số các bức xạ có thể phát ra
VD: n=6 (lớp P) ==> N=6(5)/2=15 vạch