Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: why_metb trong 09:31:58 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8666Tiêu đề: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: why_metb trong 09:31:58 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa iang khi dùng ánh sáng có bước sóng 600nm,trên 1 đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn người ta đếm dược 7 vân sáng mà ở 2 mép là 2 vân sáng.Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì số vân sáng quan sát trên đoạn đó là?
Bài 2:Trong thí nghiệm giao thoa iang .Nếu làm thí ngiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng lam đa 1 =0,6[tex]\inline {\mu _1}[/tex]
thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm.Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm 2 bức xạ có bước sóng [tex]\inline {\mu _1}[/tex] và [tex]\inline {\mu _2}[/tex], người ta thấy từ 1 điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 10,8 có 3 vân sáng khác cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là 1trong 3 vân đó.Tính bước sóng lâm đa 2?
-Mong người giúp đỡ minh với!

Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:35:32 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
bài 1
có 7 vân và ở hai mép là vân sáng L=6i
lamda2=2/3lamda1=>i2=2/3i1=>N=10


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:41:45 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Bài 2:Trong thí nghiệm giao thoa iang .Nếu làm thí ngiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng lam đa 1 =0,6[tex]\inline {\mu _1}[/tex]
thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm.Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm 2 bức xạ có bước sóng [tex]\inline {\mu _1}[/tex] và [tex]\inline {\mu _2}[/tex], người ta thấy từ 1 điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 10,8 có 3 vân sáng khác cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là 1trong 3 vân đó.Tính bước sóng lâm đa 2?
-Mong người giúp đỡ minh với!

[tex]\frac{D}{a}[/tex]=3 và i1=1,8mm=>tai x=10,8 => k1=6
sau đó dùng k1/k2=lamda2/lamda1 rồi bạn dựa vào đáp án chọn lamda sao cho k2 nó nguyên nhétheo giả thiết=>


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: SH.No1 trong 09:48:01 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
câu 1) bạn xem ở đây cho rõ nhé http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8584


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: why_metb trong 10:21:43 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
-Mình sửa lại đề bài mình đánh nhầm:
Bài 2:Trong thí nghiệm giao thoa iang .Nếu làm thí ngiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng lam đa 1 =0,6[tex]\inline \mu m[/tex]

thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm.Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm 2 bức xạ có bước sóng lam đa 1và lam đa 2, người ta thấy từ 1 điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 10,8 có 3 vân sáng khác cùng màu với vân sáng trung tâm và tại M là 1trong 3 vân đó.Tính bước sóng lâm đa 2?
-Mong người giúp đỡ minh với!


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:13:29 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa iang khi dùng ánh sáng có bước sóng 600nm,trên 1 đoạn rộng L thuộc miền giao thoa trên màn người ta đếm dược 7 vân sáng mà ở 2 mép là 2 vân sáng.Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 400nm thì số vân sáng quan sát trên đoạn đó là?
Bài 1 cũng nhiều TH chẳng chơi đâu vì màn đầu đối xứng
L=6i=ki' ==> k'=9
Nếu 2 mép màn TH sau  cũng là vân sáng ==> số vân sáng là 10.
Nếu 2 mép màn sau là 2 vân tối ==> số vân sáng là 9
Nếu 2 mép không sáng không tối ==> số vân sáng là 9