Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qquynh trong 08:40:32 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8663Tiêu đề: Một bài hat nhân cần giúp .
Gửi bởi: qquynh trong 08:40:32 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình với ,minh tinh mãi không ra được đáp án:
Hạt nhân Po(210,84) đứng yên phóng xạ  anpha tạo thành chì Pb(206,82). hạt anpha sinh ra có vận tốc 2.10^7 m/s. cho khối lượng các hạy nhân tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử u xấp xỉ bằng số khối của nó.1u=931,5 MeV/c^2. năng lượng của phản ứng là:
A. 8,44 MeV
B. 10,44 MeV
C. 8,28 MeV
D. 10,28 MeV
(D/A :A)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài hat nhân cần giúp .
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:21:45 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp mình với ,minh tinh mãi không ra được đáp án:
Hạt nhân Po(210,84) đứng yên phóng xạ  anpha tạo thành chì Pb(206,82). hạt anpha sinh ra có vận tốc 2.10^7 m/s. cho khối lượng các hạy nhân tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử u xấp xỉ bằng số khối của nó.1u=931,5 MeV/c^2. năng lượng của phản ứng là:
A. 8,44 MeV
B. 10,44 MeV
C. 8,28 MeV
D. 10,28 MeV
(D/A :A)
Bài này ngộ ha.
[tex]k_{\alpha}=1/2m_{\alpha}v^2=1/2.4.1,66055.10^{-27}.(2.10^7)^2=8,30275MeV[/tex]
Định luật bảo toàn động lượng ==> [tex]P_{\alpha}=P_{pb} [/tex]
[tex]==> m_{\alpha}.k_{\alpha}=m_{pb}.k_{pb}[/tex]
[tex]==> k_{pb}=\frac{4}{206}k_{\alpha}=0,1612MeV[/tex]
[tex]==>\Delta E=k_{\alpha}+k_{pb}=8,46395MeV[/tex]