Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 07:46:39 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8661Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: truonglongmoto trong 07:46:39 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 1:GIao thoa Y âng với 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}=450nm[/tex];
[tex]\lambda _{2}=500nm[/tex] và [tex]\lambda _{3}[/tex]
Cho [tex]\lambda _{3}[/tex] thay đổi từ 600nm đến 760nm. Có bao nhiêu bức xạ trong khoảng biến thiên của [tex]\lambda _{3}[/tex] mà vẫn cho vân sáng gần vân sáng trung tâm nhất, có màu sắc giống với vân sáng trung tâm là vân sáng bậc 40 của bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex]?
A.3    B.2    C.7    D.1

Câu 2: Giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400nm; 600nm; 640nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng 0,5mm và khoảng cách từ hai khe đến màn 1m. Hai vân sáng của hai hệ trùng nhau gọi là vân trùng thì khoảng vân trùng là:
A. 38,4mm      B. 9,6mm     C. 6,4mm     D. 19,2mm

Mọi người giúp tớ với.


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 08:06:19 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
C

Câu 2: Giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400nm; 600nm; 640nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng 0,5mm và khoảng cách từ hai khe đến màn 1m. Hai vân sáng của hai hệ trùng nhau gọi là vân trùng thì khoảng vân trùng là:
A. 38,4mm      B. 9,6mm     C. 6,4mm     D. 19,2mm

Mọi người giúp tớ với.
bội số chung nhỏ nhất cua(40,60,64).10^(-8) là 1920.10^(-8)
khoang vân là
[tex]i=1920.10^{-8}\frac{1}{0,5.10^{-3}}=38,4mm[/tex]
câu 1 tìm ra 7 nhung không thấy tính đến bưoc sóng lam đa 2


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 08:28:08 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 1:GIao thoa Y âng với 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}=450nm[/tex];
[tex]\lambda _{2}=500nm[/tex] và [tex]\lambda _{3}[/tex]
Cho [tex]\lambda _{3}[/tex] thay đổi từ 600nm đến 760nm. Có bao nhiêu bức xạ trong khoảng biến thiên của [tex]\lambda _{3}[/tex] mà vẫn cho vân sáng gần vân sáng trung tâm nhất, có màu sắc giống với vân sáng trung tâm là vân sáng bậc 40 của bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex]?
A.3    B.2    C.7    D.1

Ta có: [tex]600\leq \lambda _3=\frac{k1.\lambda 1}{k3} \leq 700\Rightarrow 23,6\leq k3\leq 30[/tex]

==> k3 = 24,25....30

Mặt khác: [tex]\frac{k1}{k2}=\frac{\lambda 2}{\lambda 1}=\frac{10}{9}[/tex]

Vân sáng trùng màu vân trung tâm gần vân trung tâm nhất ứng với k1 = 40 ==> k2 = 36 ==> k3 không chia hết cho 2 và 4 (ước số chung của 40 và 36) ==> k3 chỉ có thể nhận các giá trị:  25, 27, 29

Vậy có 3 giá trị!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:28:56 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012


Câu 2: Giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400nm; 600nm; 640nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng 0,5mm và khoảng cách từ hai khe đến màn 1m. Hai vân sáng của hai hệ trùng nhau gọi là vân trùng thì khoảng vân trùng là:
A. 38,4mm      B. 9,6mm     C. 6,4mm     D. 19,2mm

Mọi người giúp tớ với.

bài2
theo mình hiểu bài này giống như tìm khoảng cách giữa hai vân trùng với vân trung tâm
gọi K1,k2,k3 ứng với các bước sóng từ bước sóng tìm được bội chung nhỏ nhất của k=240=>k1=24=>khoảng cách đó là 19,2 thì đúng hơn mọi người có thấy sai chỗ nào không chỉ giùm


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:44:13 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
bài 1 minh cũng nghĩ là 2 giá trị nhưng k=29 và 30 còn giải như bạn kia hình như là không có cơ sở
mình nghĩa tìm số vân trùng của 1 và 3 rồi 2 và 3 sau đó lấy giao của hai khoảng đó thì được nghiệm


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 08:52:26 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
bài 1 minh cũng nghĩ là 2 giá trị nhưng k=29 và 30 còn giải như bạn kia hình như là không có cơ sở
mình nghĩa tìm số vân trùng của 1 và 3 rồi 2 và 3 sau đó lấy giao của hai khoảng đó thì được nghiệm


k1:k2:k3 = 40:36:k3

Để vân sáng cùng màu gần VTT nhất ứng với k1 = 40 thì (40, 36, k3) ko thể có ước số chung!

Bài này k3 chỉ có thể nhận các giá trị 25,27,29. Còn nếu giá trị 30 như bạn nói: k1:k2:k3=40:36:30 = 20:18:15

==> Vân trùng ở vị trí vân b40 của 1 là vân thứ 2 tính từ vân trung tâm ko thể gần nhất!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:57:21 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
bài 1 minh cũng nghĩ là 2 giá trị nhưng k=29 và 30 còn giải như bạn kia hình như là không có cơ sở
mình nghĩa tìm số vân trùng của 1 và 3 rồi 2 và 3 sau đó lấy giao của hai khoảng đó thì được nghiệm


k1:k2:k3 = 40:36:k3

Để vân sáng cùng màu gần VTT nhất ứng với k1 = 40 thì (40, 36, k3) ko thể có ước số chung!

Bài này k3 chỉ có thể nhận các giá trị 25,27,29. Còn nếu giá trị 30 như bạn nói: k1:k2:k3=40:36:30 = 20:18:15

==> Vân trùng ở vị trí vân b40 của 1 là vân thứ 2 tính từ vân trung tâm ko thể gần nhất!
không thể từ k1/k2=10/9 thì suy ra k2=36 không có căn cứ hoặc là vì minh không biết nhưng theo mình là vậy bạn nói rõ hơn được không
mình cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:03:46 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
bài 1 minh cũng nghĩ là 2 giá trị nhưng k=29 và 30 còn giải như bạn kia hình như là không có cơ sở
mình nghĩa tìm số vân trùng của 1 và 3 rồi 2 và 3 sau đó lấy giao của hai khoảng đó thì được nghiệm


k1:k2:k3 = 40:36:k3

Để vân sáng cùng màu gần VTT nhất ứng với k1 = 40 thì (40, 36, k3) ko thể có ước số chung!

Bài này k3 chỉ có thể nhận các giá trị 25,27,29. Còn nếu giá trị 30 như bạn nói: k1:k2:k3=40:36:30 = 20:18:15

==> Vân trùng ở vị trí vân b40 của 1 là vân thứ 2 tính từ vân trung tâm ko thể gần nhất!
không thể từ k1/k2=10/9 thì suy ra k2=36 không có căn cứ hoặc là vì minh không biết nhưng theo mình là vậy bạn nói rõ hơn được không
mình cảm ơn
k1:k2 = 10/9 ==> [tex]k2=\frac{9}{10}.k1[/tex] thay k1 = 40 vào tính đi bạn!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 09:16:21 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
nhưng đây là vị trí trùng của 3 vân mà xét vậy sao đúng được nhỉ vì bội chung cua 3 giá trị của k hoạn toàn khác với khi chỉ xét 2 vân riêng biêt trừ trường hợp đặc biệt
Có thể là mình chưa hiểu y của bạn giải chỗ này


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 09:22:20 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 1:GIao thoa Y âng với 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}=450nm[/tex];
[tex]\lambda _{2}=500nm[/tex] và [tex]\lambda _{3}[/tex]
Cho [tex]\lambda _{3}[/tex] thay đổi từ 600nm đến 760nm. Có bao nhiêu bức xạ trong khoảng biến thiên của [tex]\lambda _{3}[/tex] mà vẫn cho vân sáng gần vân sáng trung tâm nhất, có màu sắc giống với vân sáng trung tâm là vân sáng bậc 40 của bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex]?
A.3    B.2    C.7    D.1


Đọc kĩ dòng in đậm!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng khó, nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 10:46:17 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Gửi FC:

- Do vân trùng màu với vân trung tâm là vân bậc 40 của [tex]\lambda 1[/tex] (yêu cầu của bài!) nên tại vị trí này ta có:
[tex]40.\lambda 1 = k2.\lambda 2 = k3.\lambda 3 [/tex] ==> k2 = 36 và [tex]\lambda 3=\frac{k1.\lambda 1}{k3} = \frac{40.450}{k3}[/tex]

- Cho [tex]\lambda 3[/tex] giới hạn từ 600 đến 760 ta tìm được k3 = 24,25,26,27,28,29,30 (7 giá trị)

- Vân sáng cùng màu này gần vân trung tâm nhất nên bộ 3 số: (40,36,k3) không có ước số chung (nếu có thì nó ko còn là vân trùng gần vân trung tâm nhất) ==> k3 không chia hết cho 2 và 4 ==> k3 = 25,27,29
 tương ứng [tex]\lambda 3[/tex] = 720nm; 2000/3nm và 18000/29nm