Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: onehitandrun trong 04:48:01 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8656Tiêu đề: Con lắc đơn + ĐXC
Gửi bởi: onehitandrun trong 04:48:01 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
1/Một con lắc đơn gồm vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn,đầu trên của sợi dây được buộc cố định.Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí.Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng dứng một góc 0,1rad rồi thả nhẹ.Tỉ số giữa độ gia tốc của vật tại VTCB và độ lớn gia tốc của vật tại VTB là?
A.0            B.0,1         C.1            D.2
(Mong thày cô nhắc lại cho em một vài công thức liên quan đến con lắc đơn mà SKG không đề cập đến)
2/Mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB nối tiếp.Đoạn mạch AM gồm điện cuộn cảm mắc nối tiếp với điện trở thuần [tex] R_0=60\Omega [/tex].Đoạn mạch MB gồm 1 điện trở R mắc nối tiếp với hộp kín X chứa 1 trong 2 phần tử :R hoặc C.Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=110V thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM và MB lần lượt là:50V và 60V.Giá trị của R và phần tử trong hộp kín X là:
A.R=12 ,tụ điện   B.R=72,tụ điện  C.R=12,cuộn cảm   D.R=72,cuộn cảm
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của thày cô cùng các bạn.Em xin chân thành cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn + ĐXC
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:48:42 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
2/Mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB nối tiếp.Đoạn mạch AM gồm điện cuộn cảm mắc nối tiếp với điện trở thuần [tex] R_0=60\Omega [/tex].Đoạn mạch MB gồm 1 điện trở R mắc nối tiếp với hộp kín X chứa 1 trong 2 phần tử :R hoặc C.Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=110V thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM và MB lần lượt là:50V và 60V.Giá trị của R và phần tử trong hộp kín X là:
A.R=12 ,tụ điện   B.R=72,tụ điện  C.R=12,cuộn cảm   D.R=72,cuộn cảm


ta có: [tex]\vec{U_A_B}=\vec{U_A_M}+\vec{U_M_B}[/tex]

mà theo số liệu thì: [tex]U_A_B=110V=50V+60V=U_A_M+U_M_B[/tex]

=>[tex]u_A_M[/tex] đồng pha [tex]u_M_B[/tex] => X k thể chứa R hoặc C  ??? 8-xTiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn + ĐXC
Gửi bởi: kydhhd trong 07:32:03 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
1/Một con lắc đơn gồm vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn,đầu trên của sợi dây được buộc cố định.Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí.Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng dứng một góc 0,1rad rồi thả nhẹ.Tỉ số giữa độ gia tốc của vật tại VTCB và độ lớn gia tốc của vật tại VTB là?
A.0            B.0,1         C.1            D.2
(Mong thày cô nhắc lại cho em một vài công thức liên quan đến con lắc đơn mà SKG không đề cập đến)
gia tốc tại VTB chỉ là gia tốc tiếp tuyến( tại đậy v=0 nên gia tốc hướng tâm bằng 0)
[tex]a1=gsin\alpha =g\alpha[/tex] ( do góc nhỏ)
Gia tốc tại VTCB chỉ là gia tốc hướng tâm( tại VT này trọng lực P vuông góc với phương chuyển động)
[tex]a2=\frac{v^{2}}{l}=\frac{2gl(1-cos\alpha) }{l}=g\alpha ^{2}\Rightarrow a2/a1=\alpha =0,1[/tex]