Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 04:23:03 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8654



Tiêu đề: BT SÓNG AS VÀ ĐIỆN
Gửi bởi: SH.No1 trong 04:23:03 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp e 2 bài này với ạ


Tiêu đề: Trả lời: BT SÓNG AS VÀ ĐIỆN
Gửi bởi: mizu_pro trong 06:11:50 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Mọi người giúp e 2 bài này với ạ

Câu 1:
các tia ló ra khỏi lăng kính theo thứ tự: đỏ, cam, vàng, lục ,lam, cham, tím.


Tiêu đề: Trả lời: BT SÓNG AS VÀ ĐIỆN
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:45:28 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Tia ló màu lục sát mặt bên thứ 2: Bắt đầu xẩy ra hiện tượng phản xạ toàn phần ==> [tex]sini=sini_{ghluc}=\frac{1}{n_{luc}}[/tex]
Ta có [tex]n_{do}<n_{vang}<n_{luc}<n_{lam}<n_{tim}[/tex]

==> [tex]sin_{ighdo}>sin_{ighvang}>sin_{ighluc}=sini>sin_{ighlam}>sin_{ightim}[/tex]

==> Tia đỏ và vàng ló ra ở mặt bên của lăng kính, tia lam và tím bị phản xạ toàn phần


Tiêu đề: Trả lời: BT SÓNG AS VÀ ĐIỆN
Gửi bởi: mizu_pro trong 06:48:45 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 2:
PR max<==> R^2=(ZL-ZC)^2+r^2 (1)
(viết công thưc tính PR, sau đó chia cả tử và mẫu cho R, dùng cosi ta được biểu thức trên)
C thay đổi, UNB giảm ==>UC max <=> ZC=(ZL^2+(R+r)^2)/ZL ==> ZC.ZL= ZL^2+(R+r)^2 (2)
Bài này pt khủng quá nên mình sẽ làm loại trừ:
từ (1)=>r<R=75 ==> loại B,C
thay r=21 ==>ZL-ZC=72.
Thay tiếp ZC, rồi lắp vào pt 2 ==> ĐA D


Tiêu đề: Trả lời: BT SÓNG AS VÀ ĐIỆN
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:10:59 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
[tex]P_Rmax\Leftrightarrow R^2=r^2+(Z_L-Z_C)^2[/tex] ==> 0<r<75 (1)

Tổng trở của mạch: [tex]Z=\sqrt{(R+r)^2+(Z_L-Z_C)^2} = 5\sqrt{6(75+r)}[/tex]

Z nguyên nên [tex]75+r=6.k^2[/tex] Kết hợp với (1) ==> k = 4 ==> r = 21

Do mắc thêm C UNB giảm ==> UCmax hay [tex]Z_LZ_C = (R+r)^2 + Z_L^2[/tex] ==> [tex]Z_L(Z_C-Z_L) = (R+r)^2 >0[/tex] (2)
 ==> Z_C>Z_L

Từ (1) ==> Z_C - Z_L = 72 thay vào (2) ==> Z_L = 128

==> Z_C = 200