Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Mclaren-Bi trong 12:21:51 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8651Tiêu đề: Bất phương trình
Gửi bởi: Mclaren-Bi trong 12:21:51 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Giải giúp em gấp với:
Định m để với mọi x ta luôn có:[tex]\frac{2x^{2}-7x+5}{x^{2}-5x+7}\leq m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bất phương trình
Gửi bởi: linh110 trong 02:46:37 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Bai nay cung don gian thui ... Ban chuyen ve' m sang roi quy dong mau so

gom m lai thi ta duoc tu so nhu the nay
(2-m)x^2 + (5m-7)x + 5 - 7m    (*)

do mau luon lon hon 0 voi moi x
nen ta chi xet tu nho hon hoac = 0 
=> 2 - m =< 0 va tenta =< m

giai tenta tim m ... Toi day chac bai giai duoc roi ha


Sr m onl = dt nen ko danh dau duoc


Tiêu đề: Trả lời: Bất phương trình
Gửi bởi: mizu_pro trong 05:41:17 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Giải giúp em gấp với:
Định m để với mọi x ta luôn có:[tex]\frac{2x^{2}-7x+5}{x^{2}-5x+7}\leq m[/tex]

VT=3 - [tex]\frac{ x^{2}-8x+16}{x^{2}-5x+7}[/tex][tex]\leq [/tex]3
==>m[tex]\geq [/tex]3


Tiêu đề: Trả lời: Bất phương trình
Gửi bởi: Alexman113 trong 09:49:06 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Giải giúp em gấp với:
Định m để với mọi x ta luôn có:[tex]\frac{2x^{2}-7x+5}{x^{2}-5x+7}\leq m[/tex]

Hướng dẫn:

1. Mẫu khác [tex]0[/tex]

2. Khảo sát hàm [tex]f\left( x \right) = \frac{{2{x^2} - 7x + 5}}{{{x^2} - 5x + 7}}[/tex] trên [tex]\mathbb{R}[/tex]

3. Yêu cầu bài toán tương đương với [tex]\mathop {\max }\limits_{x \in \mathbb{R}} f\left( x \right) \leqslant m[/tex]