Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Xitrum0419 trong 10:48:18 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8646Tiêu đề: 1 câu về biên độ dao động
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 10:48:18 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Chọn câu sai
A Biên độ dao động điều hòa độc lập với chu kì dao động
B Biên độ dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động
C biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức
D Biên độ dao động tự do độc lập với tần số dao động


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về biên độ dao động
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:02:01 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Chọn câu sai
A Biên độ dao động điều hòa độc lập với chu kì dao động
B Biên độ dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động
C biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức
D Biên độ dao động tự do độc lập với tần số dao động

Đ.án C

Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức và độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động.Khi tần số của lực cưỡng búc càng gần tần số riêng thì biên độ dao ộng cưỡng bức càng lớn.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về biên độ dao động
Gửi bởi: Xitrum0419 trong 11:05:19 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
bạn có thể giải thích rõ hơn đc k ở đây đề bài nói Đáp án C nói biên độ phụ thuộc vào biên độ ngoại lực thì cũng đúng đâu có sai


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về biên độ dao động
Gửi bởi: havang1895 trong 11:22:28 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Chọn câu sai
A Biên độ dao động điều hòa độc lập với chu kì dao động
B Biên độ dao động phụ thuộc vào cách kích thích dao động
C biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức
D Biên độ dao động tự do độc lập với tần số dao động

D
3 câu kia thấy đúng, chỉ nghi ngờ mỗi câu này


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về biên độ dao động
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:55:08 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
bạn có thể giải thích rõ hơn đc k ở đây đề bài nói Đáp án C nói biên độ phụ thuộc vào biên độ ngoại lực thì cũng đúng đâu có sai

à. hjhj. em đọc nhầm là chọn câu trả lời đúng. :P