Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:31:26 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8645Tiêu đề: 2 bài dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:31:26 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Trên mặt bàn nhẵn có 1 con lắc lò xo nằm ngang với quả cầu có khối lượng [tex]m=100g[/tex],con lắc có thể dao động với tần số [tex]2Hz[/tex].Quả cầu nằm cân bằng. Tác dụng lên quả cầu một lực có hướng nằm ngang và có độ lớn bằng [tex]20N[/tex] trong thời gian [tex]3.10^{-3}s[/tex]; sau đó quả cầu dao động điều hoà. Biên độ dao động của quả cầu xấp xỉ bằng:
[tex]A.4,8cm[/tex]
[tex]B.0,6cm[/tex]
[tex]C.6,7cm[/tex]
[tex]D.10cm[/tex]

Bài 2: Cho một hệ thống gồm 3 lò xo và 2 vật nặng có kích thước nhỏ mắc thứ tự từ trái sang phải như sau: lò xo thứ nhất có độ cứng [tex]k[/tex] ,bên trái gắn cố định , bên phải nối với vật thứ nhất có khối lượng [tex]m[/tex].Tiếp đến là lò xo thứ hai có độ cứng [tex]k^{'}[/tex],bên trái lò xo này gắn với vật thứ nhất, bên phải gắn với vật thứ hai có khối lượng [tex]m[/tex] giống hệt vật thứ nhất. Tiếp đến là lò xo thứ 3 giống hệt lò xo thứ nhất ,bên trái của nó gắn với vật thứ 2 ,bên phải gắn cố định. Khối lượng của các lò xo không đáng kể. Hệ thống được đặt nằm ngang .Khi các vật cân bằng các lò xo không biến dạng. Bỏ qua ma sát. Từ vị trí cân bằng của các vật đồng thời kéo 2 vật ra 2 bên đến vị trí cách vị trí cân bằng của chúng một đoạn nhỏ [tex]x[/tex] rồi đồng thời giải phóng chúng ( coi tốc độ ban đầu bằng 0 ).Chu kì dao động của các vật là:
[tex]A.T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k+2k^{'}}}[/tex]
[tex]B.T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k+k^{'}}}[/tex]
[tex]C.T=2\pi \sqrt{\frac{m}{2k+k^{'}}}[/tex]
[tex]D.T=2\pi \sqrt{\frac{m}{2k+3k^{'}}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:40:16 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Bài 1: Trên mặt bàn nhẵn có 1 con lắc lò xo nằm ngang với quả cầu có khối lượng [tex]m=100g[/tex],con lắc có thể dao động với tần số [tex]2Hz[/tex].Quả cầu nằm cân bằng. Tác dụng lên quả cầu một lực có hướng nằm ngang và có độ lớn bằng [tex]20N[/tex] trong thời gian [tex]3.10^{-3}s[/tex]; sau đó quả cầu dao động điều hoà. Biên độ dao động của quả cầu xấp xỉ bằng:
[tex]A.4,8cm[/tex]
[tex]B.0,6cm[/tex]
[tex]C.6,7cm[/tex]
[tex]D.10cm[/tex]Độ biến thiên động lượng: [tex]\Delta P=Ft=mv\Rightarrow v = v_{max}=60 cm/s[/tex]
[tex]A=\frac{v_{max}}{2\pi f}=4,78 cm[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 2 bài dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:01:27 PM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Còn câu 2 làm sao vậy mọi người


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:30:46 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012

Bài 2: Cho một hệ thống gồm 3 lò xo và 2 vật nặng có kích thước nhỏ mắc thứ tự từ trái sang phải như sau: lò xo thứ nhất có độ cứng [tex]k[/tex] ,bên trái gắn cố định , bên phải nối với vật thứ nhất có khối lượng [tex]m[/tex].Tiếp đến là lò xo thứ hai có độ cứng [tex]k^{'}[/tex],bên trái lò xo này gắn với vật thứ nhất, bên phải gắn với vật thứ hai có khối lượng [tex]m[/tex] giống hệt vật thứ nhất. Tiếp đến là lò xo thứ 3 giống hệt lò xo thứ nhất ,bên trái của nó gắn với vật thứ 2 ,bên phải gắn cố định. Khối lượng của các lò xo không đáng kể. Hệ thống được đặt nằm ngang .Khi các vật cân bằng các lò xo không biến dạng. Bỏ qua ma sát. Từ vị trí cân bằng của các vật đồng thời kéo 2 vật ra 2 bên đến vị trí cách vị trí cân bằng của chúng một đoạn nhỏ [tex]x[/tex] rồi đồng thời giải phóng chúng ( coi tốc độ ban đầu bằng 0 ).Chu kì dao động của các vật là:
[tex]A.T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k+2k^{'}}}[/tex]
[tex]B.T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k+k^{'}}}[/tex]
[tex]C.T=2\pi \sqrt{\frac{m}{2k+k^{'}}}[/tex]
[tex]D.T=2\pi \sqrt{\frac{m}{2k+3k^{'}}}[/tex]

Bài này em k biết cách quy đổi hệ lò xo nên em làm theo cách thủ công nhé.

PP năng lượng:
[tex]W=2\frac{Kx^2}{2}+\frac{K'(2x)^2}{2}+2\frac{mv^2}{2}=const[/tex]
thay v=x'; đạo hàm 2 vế và rút gọn ta đc pt có dạng
[tex]x"=-\frac{K+2K'}{m}x \Rightarrow \omega =\sqrt{\frac{K+2K'}{m}} \Rightarrow T=2\pi \sqrt{\frac{m}{K+2K'}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 2 bài dao động cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:12:21 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
em nghĩ ra cách quy đổi hệ 2 lò xo này r. Dễ dàng nhận thấy điểm chính giữa của lò xo k' k dao động nên ta có có thể coi như điểm này cố định. hệ lò xo tương đương với 2 hệ lò xo nhỏ giống nhau và hoạt động độc lập. mỗi hệ lò xo nhỏ này gồm vật nặng m và 2 lò xo có độ cứng k và 2k' mắc //. ....