Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuong93dh trong 07:06:20 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8641Tiêu đề: bài toán về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: cuong93dh trong 07:06:20 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
nhờ thầy cô và các bạn giúp e câu 37 với em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:22:37 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
nhờ thầy cô và các bạn giúp e câu 37 với em xin cảm ơn
TH1: [tex]P_1=\frac{U^2}{R_1+R_2}[/tex]
Th2: Tụ nối tắt ==> [tex]UR_1=ULR_2[/tex]
Dùng vecto quay biểu diển được tứ giác là hình thoi trong đó U đóng vai trò đường chéo ==> [tex]\varphi=\pi/6[/tex]
[tex]==> P_2=\frac{U^2}{R_1+R_2}.cos(\pi/6)^2[/tex]
[tex]==> P_2=P_1.cos(\pi/6)^2=90W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: cuong93dh trong 08:31:04 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Th2: Tụ nối tắt ==> [tex]UR_1=ULR_2[/tex]
Dùng vecto quay biểu diển được tứ giác là hình thoi trong đó U đóng vai trò đường chéo ==> [tex]\varphi=\pi/6[/tex]
[tex]==> P_2=\frac{U^2}{R_1+R_2}.cos(\pi/6)^2[/tex]
[tex]==> P_2=P_1.cos(\pi/6)^2=90W[/tex]
[/quote]
cho em hỏi vì sao lại nhân với cos bình


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: cuong93dh trong 08:37:54 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
thầy ơi bài này cung gần giông bài kia đung ko nhưng e ko hiểu giải kiểu gì thầy giúp e với(câu 64)


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:42:57 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Th2: Tụ nối tắt ==> [tex]UR_1=ULR_2[/tex]
Dùng vecto quay biểu diển được tứ giác là hình thoi trong đó U đóng vai trò đường chéo ==> [tex]\varphi=\pi/6[/tex]
[tex]==> P_2=\frac{U^2}{R_1+R_2}.cos(\pi/6)^2[/tex]
[tex]==> P_2=P_1.cos(\pi/6)^2=90W[/tex]
cho em hỏi vì sao lại nhân với cos bình
[/quote]

[tex]P_2=UIcos\frac{\pi }{6} =U\frac{U}{R_{1}+R_{2}}\frac{R_{1}+R_{2}} {Z}cos\frac{\pi }{6} = \frac{U^2}{R_1+R_2}.cos^2(\pi/6)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:53:00 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
thầy ơi bài này cung gần giông bài kia đung ko nhưng e ko hiểu giải kiểu gì thầy giúp e với(câu 64)

Ta có : [tex]tan \varphi _{AM} = -\frac{Z_{C}}{R_{1}} = -1 \Rightarrow \varphi _{AM} = -\frac{\pi }{4}[/tex]

uMB sớm pha hơn uAM 7pi/12 nên sớm pha hơn i pi/3

Dùng định lí hàm cos tính UAB

Hệ số công suất : [tex]cos \varphi _{AB} = \frac{R_{1} +R_{2}}{Z} = \frac{U_{R1} + U_{R2}}{U_{AB}} [/tex]

Hay : [tex]cos \varphi _{AB} = \frac{U_{AM}.cos\varphi _{AM} + U_{MB}.cos\varphi _{MB}}{U_{AB}}= ...[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài toán về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: havang1895 trong 11:48:26 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
nhờ thầy cô và các bạn giúp e câu 37 với em xin cảm ơn

UAM = UMB --> ZAM = ZMB --> ZR2L = R1. Góc lệch pi/3 --> R2 = 1/2.R1 --> Z1 = R1+R2 = 3.R2
Z2 = R1.can3 --> Z2 = 2.can3.R2.
P2/P1 = I2^2/I1^2 = Z1^2/Z2^2 = 9/12 --> P2 = 90W


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: havang1895 trong 11:56:16 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
thầy ơi bài này cung gần giông bài kia đung ko nhưng e ko hiểu giải kiểu gì thầy giúp e với(câu 64)

R1 = ZC --> uAM chậm hơn i pi/4.
uMB nhanh hơn uAM 7.pi/12 --> nhanh hơn i pi/3.
R1 = 40, ZC = 40 --> ZAM = 40can2 --> ZMB = 120 --> R2 = 60, ZL = 60can3.
cos(phi) = (R1 + R2)/Z = 100/can(100^2 + (60can3 - 40)^2) = 0,84


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: cuong93dh trong 07:33:07 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
các phần khác thì mình hiểu rồi thank bạn nhưng cho mình hỏi sao lại suy ra như thế này được????????


 ZMB = 120 --> R2 = 60, ZL = 60can3.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 07:53:09 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Dùng FX570 giải quyết bài này thử xem!

[tex]i=\frac{u_{AM}}{Z_{AM}} = 50\sqrt{2}<-105/(40-40i)=1,25<-60[/tex] ==> [tex]\varphi _i=-60^o[/tex]

[tex]u_{AB}=u_{AM}+u_{MB}=50\sqrt{2}<-105 + 150<0=148,35<-27,41204623[/tex] ==> [tex]\varphi _u=-27,41204623^o[/tex]

==> [tex]cos\varphi = cos(-27,41204623+60) = 0,842565653[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về dòng điện xoay chiều
Gửi bởi: cuong93dh trong 09:00:47 AM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Dùng FX570 giải quyết bài này thử xem!

[tex]i=\frac{u_{AM}}{Z_{AM}} = 50\sqrt{2}<-105/(40-40i)=1,25<-60[/tex] ==> [tex]\varphi _i=-60^o[/tex]

[tex]u_{AB}=u_{AM}+u_{MB}=50\sqrt{2}<-105 + 150<0=148,35<-27,41204623[/tex] ==> [tex]\varphi _u=-27,41204623^o[/tex]

==> [tex]cos\varphi = cos(-27,41204623+60) = 0,842565653[/tex]
đã hiểu thank bạn