Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 12:21:25 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8637Tiêu đề: Giúp mình các câu ôn thi nha (3)
Gửi bởi: denyoblur trong 12:21:25 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
Câu 9: Cho phản ứng hạt nhân:(2,1)D + (3,1)T --> (4,2)He + (1,0)n. Biết độ hụt khối khi tạo thành hạt nhân đơteri, triti, heli lần lượt là 0,0024u; 0,0087u; 0,0302u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên là: a) 20,22 meV b) 18,97MeV c) 17,79MeV 16,78MeV

Câu 10: Cho đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa tụ điện. Đặt điện áp xoay chiều không đổi vào hai đầu đoạn mạch u = Uocos(wt) V. Tại thời điểm t1 giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ và hiệu điện thế hai đầu mạch là (2.căn 2 ampe; 60.căn 6 vôn) tại thời điểm t2 giá trị tức thời của cường độ dòng điện qua tụ và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là (2.căn 6 ampe; 60.căn 2 vôn). Giá trị dung kháng của tụ điện a) 30 ôm b) 20.căn 2 ôm c) 40 ôm  20.căn 3 ôm 


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (3)
Gửi bởi: anhgien trong 12:30:26 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
9/ lấy tổng độ hụt khối lúc sau trừ cho tônhr độ hụt khối lúc trc rùi nhân cho 931,5 là ra
10/ do u và i vuông pha nên:
(u/Uo)^2 + (i/Io)^2 = 1 giải hệ pt là ra ^^


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình các câu ôn thi nha (3)
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 12:36:41 AM Ngày 15 Tháng Năm, 2012
sử dụng công thức độc lập thời gian
[tex]\frac{i^{2}}{I_{0}^{2}} + \frac{u^{2}}{U^{2}_{0}} = 1[/tex]
 với t1, t2 ta đc công thức sau :

[tex]Z_{c} =\sqrt{\frac{u^{2}_{1}-u^{2}_{2}}{i^{2}_{2}-i^{2}_{1}}}[/tex]
tới đây ráp số ta đc 30 ôm